Úradný preklad: otázky a odpovede.

21.06.2023

Potrebujete úradný preklad? Radi pomôžeme. Neváhajte sa na nás obrátiť. 

Čo je úradný preklad? 

´´Úradný preklad je jediná oficiálna a inštitúciami uznávaná forma prekladu. Úradný preklad je vypracovaný úradným prekladateľom s platným oprávnením MSSR. 

Kde je potrebný úradný preklad? 

Pre takmer všetky oficiálne účely sa vyžaduje úradný preklad. Zjednodušene: úradný preklad je potrebný všade tam, kde je potrebná dokonalá a záväzná zhoda pôvodného textu s prekladom. 

Čo je súdny preklad, overený preklad, notársky preklad či preklad s pečiatkou? 

Je to úradný preklad. Úradné preklady sú často hovorovo označované ako súdne preklady, overené preklady, notárske preklady, preklady s pečiatkou či certifikované preklady. V každom prípade sa vždy jedná o úradný preklad. Niektoré ľudové označenia dávajú zmysel, iné sú skôr úsmevné. Isté je, že žiadna iná oficiálna a právne záväzná forma prekladu než úradné preklady, neexistuje. 

Do akých jazykov je možné vypracovať úradný preklad? 

Zabezepčujeme úradné preklady z a do všetkých svetových jazykov. Pokrývame aj mnoho menších, lokálnejších jazykov. Najčastejšie však zabezpečujeme úradný preklad do angličtiny, úradný preklad do nemčiny, ruštiny, maďarčiny, francúzštiny či španielčiny. Neváhajte sa nás opýtať. 

Je komplikované objednať úradný preklad

Nie v našej prekladateľskej agentúre. Dokument určený na preklad nám stačí zaslať e-mailom a v priebehu pár minút vám napíšeme všetko potrebné. Nezabudnite uviesť telefonický kontakt na vás - celý proces tak výrazne zjednodušíte. 

Ako vyzerá úradný preklad

Úradný preklad má papierovú podobu a so zdrojovým (pôvodným) dokumentom je spojený trikolórou. Úradný preklad okrem iného obsahuje tzv. prekladateľskú doložku, okrúhlu pečiatku,  podpis úradného prekladateľa, identifikačné číslo prekladu a identifikačné číslo úradného prekladateľa. 

Je úradný preklad uznávaný v zahraničí? 

Áno. 

Koľko stojí úradný preklad? 

Cena prekladu záleží najmä od rozsahu prekladaného textu, jazykovej kombinácie, požadovaného termínu a niekoľkých ďalších faktorov. Na stanovenie presných termínov a cien potrebujeme predmetné dokumenty vidieť. Dokument stačí zaslať e-mailom a v priebehu pár minút sa od nás dozviete všetko potrebné - samozrejme, aj ceny. 

Koľko trvá úradný preklad? 

Čas potrebný na preklad je daný najmä samotným rozsahom prekladaného textu, jazykovou kombináciou, formátom ale aj inými faktormi. Na stanovenie termínov potrebujeme dokuement určený na preklad vidieť - stačí nám ho zaslať e-mailom, alebo sa u nás môžete zastaviť osobne. 

Je možné vypracovať úradný preklad expresne

Áno. V prípade populárnych jazykových kombinácií vieme zabezpečiť preklad aj skutočne expresne. Pokiaľ už včera bolo neskoro, sme tá správna adresa. Neváhajte sa nás opýtať.

Je potrebné doručiť originál dokumentu? 

To záleží od rozhodnutia zákazníka, resp. inštitúcie, pre ktorú preklad realizuje. Úradný preklad môže byť spojený s originálom dokumentu, voľnou kópiou či vytlačeným scanom, ale aj s notárskou či overenou kópiou. Na preklade vieme v každom prípade začať pracovať aj na základe scanu zaslaného e-mailom. 

Je potrebné dohodnúť si termín osobnej návštevy na pobočke? 

Nie, ale veľmi oceňujeme, ak nám dáte pár minút dopredu vedieť. V takom prípade urobíme všetko preto, aby sme sa vám vedeli venovať ihneď a bez čakania. 

Kde sa nachádza prekladateľská agentúra illyria

Nájdete nás na Metodovej 7 - šikmo od hlavnému vchodu do OC Central, priamo oproti Hotelu Linder. Parkovanie odporúčame v OC Central - tri hodiny zdarma. 

Aké dokumenty sa najčastejšie prekladajú úradne? 

Najčastejšie realizujeme preklady do angličtiny a nemčiny. Zvyčajne ide o preklady rôznych typov matričných dokumentov (preklad rodného listu, preklad sobášneho listu) či preklad výpisu z registra trestov, preklad výpisu z obchodného registra. Často tiež realizujeme preklad vysvedčenia, preklad diplomu, preklad potvrdenia o pobyte, preklad potvrdenia o návšteve školy či preklad zmluvy

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? 

Opýtajte sa nás. Na to tu sme.