Úradné preklady do angličtiny

07.08.2020

Potrebujete úradný preklad z alebo do anglického jazyka? Ste tu správne. Neváhajte sa na nás obrátiť - radi pomôžeme.


Pár riadkov o našej najpopulárnejšej službe: úradné preklady dokumentov z a do anglického jazyka. Naša prekladateľská agentúra realizuje úradné preklady všetkých typov dokumentov, z a do všetkých svetových jazykov. 

Úradné preklady do angličtiny (a z angličtiny) však v našej agentúre jednoznačne patria k najviac využívaným - do alebo z anglického jazyka prekladáme na dennej báze

Úradné preklady sú často označované aj ako súdne preklady, oficiálne preklady, či úradne overené preklady. Viac informácií o hovorových názvoch prekladov nájdete tu. Definíciu úradného prekladu nájdete tu

Kedže ide o častú jazykovú kombináciu, prispôsobili sme v našej agentúre mnoho procesov a postupov práve úradným prekladom do / z anglického jazyka. Vďaka výbornému dodávateľskému pokrytiu tohto jazykového páru dokážeme dodávať úradné preklady do angličtiny v krátkych časoch, požadovanej kvalite a rozumných cenách. 

Pre našich klientov vieme zvyčajne zabezpečiť úradný preklad dokumentov z angličtiny alebo úradný preklad do angličtiny hneď v niekoľkých rôznych termínoch: štandardný, expresný alebo bleskový. Viac o termínoch a cenách sa dozviete tu. Podrobnejšie informácie k našej expresnej službe Bleskový preklad nájdete tu - úradné preklady z a do angličtiny vieme realizovať takmer na počkanie, v horizonte niekoľkých hodín. Pochopiteľne - termíny dodania prekladu sú vždy podmienené rozsahom prekladaného dokumentu. Chápeme, že život často prináša situácie, kedy už včera bolo neskoro a úradný preklad jednoducho potrebujete tak rýchlo, ako to len bude možné: aj pre také situácie sme tá správna adresa. Ak sa ponáhľate, tu nájdete postup, ako objednať úradný preklad za tri minúty

Najčastejšie do angličtiny zvykneme prekladať tieto dokumenty: úradný preklad rodného listu, úradný preklad sobášneho listu, úradný preklad výpisu z ORSR, úradný preklad výpisu z registra trestov, úradný preklad živnostenského listu, úradný preklad diplomu, úradný preklad vysvedčenia, úradný preklad apostily, úradný preklad zmluvy, úradný preklad účtovnej závierky, úradný preklad rozsudku, úradný preklad lekárskej správy ale aj všetky ostatné dokumenty.

Úradné preklady v Bratislave realizujeme už takmer desať rokov. Naša prekladateľská agentúra sa nachádza v bratislavskom Ružinove, priamo v Hoteli Bratislava. Nech je vaša požiadavka na úradný preklad akokoľvek zložitá, váš termín akokoľvek krkolomný - radi vám pomôžeme. Neváhajte sa na nás obrátiť - či už telefonicky, e-mailom, alebo sa zastavte osobne u nás, v Ružinove. Nájdete u nás dobrú kávu, výborné parkovanie a skvelé preklady z alebo do anglického jazyka.