Bleskové termíny prekladov

21.05.2019

Pokiaľ vyžadujete preklad vášho dokumentu v najkratšom možnom čase - riešením sú naše bleskové termíny úradných prekladov. 

Pri vybraných jazykových kombináciách vieme realizovať úradné preklady kratších či štandardizovaných dokumentov takmer na počkanie - už do dvoch hodín.

V súčasnosti realizujeme v bleskových termínoch úradné preklady do angličtiny a úradné preklady do nemčiny (EN - SK, SK - EN a DE - SK, SK - DE). Pre expresný úradný preklad z a do iných jazykov nás neváhajte kontaktovať. 

Dostupnosť tejto služby je daná kapacitnými možnosťami našej agentúry a náročnosťou samotného prekladu. Pre overenie našich kapacít nám neváhajte zavolať - úradný preklad pre vás radi expresne zariadime. 

Do dvoch hodín zvyčajne vieme realizovaťúradný preklad rodného listu, úradný preklad sobášneho listu, úradný preklad výpisu z registra trestov, úradný preklad potvrdenia, úradný preklad vyhlásenia o stave, úradný preklad výpisu z obchodného registra (orsr), úradný preklad vysvedčenia, úradný preklad diplomu či úradný preklad výpisu z účtu. 


Zadania, ktoré nie je možné do dvoch hodín realizovať: úradný preklad zmluvy, úradný preklad rozsudku, úradný preklad lekárskej správy, úradný preklad technického preukazu, úradné preklady iných, rozsiahlych dokumentov.