Ceny a termíny

Výsledná cena úradného prekladu je daná viacerými faktormi


 • jazyková kombinácia
 • rozsah prekladaného textu
 • požadovaný termín
 • a množstvo ostatných faktorov (charakter a zameranie textu, zdrojový formát...)

V prípade, že si prajete obdržať presnú kalkuláciu, je potrebné nám zaslať scany či fotografie dokumentov určených na preklad e-mailom. Pre čo najrýchlejšie vypracovanie kalkulácie nezabudnite uviesť: 

 • cieľový jazyk prekladu
 • preferovaný termín dodania prekladu 
 • telefonický kontakt na vás


Orientačnú informáciu o cene vám radi poskytneme aj telefonicky. 


Prečo nemáme tabuľkový cenník prekladov? Pretože aktívne pracujeme s približne štyridsiatimi rôznymi jazykmi - prekladáme z cudzích jazykov, do cudzích jazykov, ale aj medzi cudzími jazykmi. Každú realizáciu sa pokúšame ponúknuť minimálne v dvoch, ideálne troch rôznych termínoch a teda aj cenách. Ďalší faktor sú zdrojové a cieľové formáty, korektúry, revízie či grafické úpravy. Tabuľkový cenník pre nás nie vhodný a preto stanovujeme ceny a termíny ku každej požiadavke individuálne. 


Informácie k termínom

Pokiaľ to rozsah prekladaného textu umožňuje, vieme realizovať expresné termíny už od jedného pracovného dňa. Najčastejšie realizujeme expresné preklady v týchto jazykových kombináciách: 

 • úradný preklad do angličtiny / úradný preklad z angličtiny
 • úradný preklad do nemčiny / úradný preklad z nemčiny
 • úradný preklad do francúzštiny / úradný preklad z francúzštiny 
 • úradný preklad do španielčiny / úradný preklad z španielčiny
 • úradný preklad do maďarčiny / úradný preklad z maďarčiny
 • úradný preklad do holandčiny / úradný preklad z holandčiny
 • úradný preklad do ruštiny / úradný preklad z ruštiny
 • úradný preklad do ukrajinčiny / úradný preklad z ukrajinčiny 


Úradné preklady z / do všetkých ostatných svetových jazykov realizujeme taktiež bez problémov. Radi s vami dohodneme termíny, ktoré vám budú vyhovovať. 

Najčastejšie realizujeme


- úradný preklad výpisu z registra trestov 
- úradný preklad výpisu z obchodného registra
- úradný preklad zmluvy
- úradný preklad diplomu
- úradný preklad vysvedčenia
- úradný preklad rodného listu
- úradný preklad sobášneho listu
- úradný preklad potvrdenia
- úradný preklad certifikátu
- úradný preklad účtovnej závierky
- úradný preklad rozsudku
- úradný preklad faktúry 
- úradný preklad kúpnej zmluvy 
- úradný preklad technického preukazu 
- úradný preklad lekárskej správy
- úradný preklad posudku

Pokiaľ ste váš dokument nenašli uvedený vyššie - je to absolútne v poriadku. Vieme bez problémov realizovať úradný preklad akéhokoľvek dokumentu