Ceny a termíny

Výsledná cena úradného prekladu je daná viacerými faktormi: 

  • jazyková kombinácia
  • rozsah prekladaného textu
  • požadovaný termín
  • a niekoľko daľších faktorov (charakter a zameranie textu, zdrojový formát...)

V prípade, že si prajete obdržať presnú kalkuláciu, je potrebné nám zaslať scany či fotografie dokumentov určených na preklad e-mailom. Pre čo najrýchlejšie vypracovanie kalkulácie nezabudnite uviesť: 

  • cieľový jazyk prekladu
  • preferovaný termín dodania prekladu 
  • telefonický kontakt na vás


Orientačnú informáciu o cene vám radi poskytneme aj telefonicky. 

Prečo nemáme tabuľkový cenník prekladov? Pretože aktívne pracujeme s približne štyridsiatimi rôznymi jazykmi - prekladáme z cudzích jazykov, do cudzích jazykov, ale aj medzi cudzími jazykmi. Každú realizáciu sa snažíme ponúknuť minimálne v dvoch, ideálne troch rôznych termínoch a teda aj cenách. Realizujeme štandardné aj úradné preklady. Ďalší faktor sú zdrojové a cieľové formáty, korektúry, revízie či grafické úpravy. Tabuľkový cenník pre nás nie vhodný a preto stanovujeme ceny a termíny ku každej požiadavke individuálne. 


Informácie k termínom

Pokiaľ to rozsah prekladaného textu umožňuje, vieme realizovať expresné termíny už od jedného pracovného dňa. Najčastejšie realizujeme expresné preklady v týchto jazykových kombináciách: 


Úradné preklady z / do všetkých ostatných svetových jazykov vieme realizovať bez problémov tiež. Radi s vami dohodneme termíny, ktoré vám budú vyhovovať. 

Najčastejšie realizujeme


- úradný preklad potvrdenia
- úradný preklad účtovnej závierky
- úradný preklad faktúry 
- úradný preklad kúpnej zmluvy 
- úradný preklad posudku

Pokiaľ ste váš dokument nenašli uvedený vyššie - je to absolútne v poriadku. Vieme bez problémov realizovať úradný preklad akéhokoľvek dokumentu