Ceny a termíny

Výsledná cena úradného prekladu je daná viacerými faktormi: 

 • jazyková kombinácia
 • rozsah prekladaného textu
 • požadovaný termín
 • a množstvo ostatných faktorov (charakter a zameranie textu, zdrojový formát...)

V prípade, že si prajete obdržať presnú kalkuláciu, je potrebné nám zaslať scany či fotografie dokumentov určených na preklad e-mailom. Pre čo najrýchlejšie vypracovanie kalkulácie nezabudnite uviesť: 

 • cieľový jazyk prekladu
 • preferovaný termín dodania prekladu 
 • telefonický kontakt na vás


Orientačnú informáciu o cene vám radi poskytneme aj telefonicky. 


Informácie k termínom

Pokiaľ to rozsah prekladaného textu umožňuje, vieme realizovať expresné termíny už od jedného pracovného dňa. Najčastejšie realizujeme expresné preklady v týchto jazykových kombináciách: 

 • úradné preklady z / do anglický jazyk
 • úradné preklady z / do nemecký jazyk
 • úradné preklady z / do francúzsky jazyk
 • úradné preklady z / do španielsky jazyk
 • úradné preklady z / do maďarský jazyk
 • úradné preklady z / do holandský jazyk


Úradné preklady z / do všetkých ostatných svetových jazykov realizujeme taktiež bez problémov. Radi s vami dohodneme termíny, ktoré vám budú vyhovovať.