Úradné preklady technických preukazov

25.05.2020


Každodenne zabezpečujeme úradné preklady technických preukazov, ale aj ostatnej dokumentácie potrebnej na prihlásenie vozidla zo zahraničia. Úradné preklady dokumentov k dovozu auta sa často označujú aj ako súdne preklady, overené preklady, preklady s pečiatkou či oficiálne preklady. Vždy však ide o úradný preklad - žiadna oficiálnejšia, súdnejšia či viac overená forma prekladu neexistuje. 

Najčastejšie ide o úradný preklad technického preukazu z nemčiny, ale často sa stretávame aj s holandčinou, angličtinou, francúzštinou či španielčinou. 

Okrem samotného prekladu technického preukazu zvyčajne realizujeme aj preklad nadobúdacích dokumentov (úradný preklad kúpnej zmluvy - viac o preklade zmlúv tu, či úradný preklad faktúry, príp. iného nadobúdacieho dokladu). 

Úradný preklad technického preukazu sa bežne viaže so štandardnou kópiou, viazanie s originálom nebýva potrebné. Pokiaľ vás tlačí čas (napríklad krkolomný termín na kontrole originality alebo končiaca zákonná lehota), je možné dokumenty naskenovať a zaslať e-mailom. V takom prípade sa budeme vedieť pustiť do prekladu takmer okamžite a zrealizovať pre vás napríklad aj bleskový termín

Potrebujete úradný preklad dokumentov pri dovoze auta? 

Ste na správnej adrese. Budeme radi, ak sa na nás obrátite.