Úradné preklady - veľký prehľad ľudových pomenovaní prekladov

04.08.2020

Úradné preklady hovorovo: oficiálne preklady, súdne preklady, notárske preklady, overené preklady, preklady s pečiatkou a mnoho ďalšieho. Ľudská tvorivosť nemá hraníc - prax nás však naučila nielen rozumieť, ale aj plynule hovoriť jazykom občasného klienta prekladateľskej agentúry. Chápeme, že pre väčšinu ľudí sú úradné preklady tak trochu španielska dedina - vždy však všetko radi a ochotne vysvetlíme.  

Za takmer desať rokov histórie našej prekladateľskej agentúry sme si už vypočuli slušné množstvo najrôznejších hovorových názvov a pomenovaní úradných prekladov

Asi najbežnejšie hovorové označenie úradných prekladov sú oficiálne preklady. V podstate nejde o nijak zavádzajúce ani nepresné tvrdenie - úradné preklady skutočne sú oficiálna forma prekladu, takže oficiálne preklady sú vcelku sympatické synonymické pomenovanie. Do tejto kategórie zaraďujeme aj označenie certifikované preklady - tiež pomerne presné pomenovanie prevzaté z angličtiny - nemáme výhrady, znie pochopiteľne a príjemne. Oficiálne aj certifikované preklady úradné preklady. 

Pomerne obľúbený je pojem súdny preklad, súdne preklady. Na škále nepresnosti tento výraz skóruje pomerne nízko - v zásade je veľmi dobre zrozumiteľný a ľahko pochopiteľný. Pojem súdny prekladateľ pravdepodobne vychádza z relatívne častej spolupráce úradných prekladateľov so súdmi. Úradný prekladateľ však nie je zamestnancom súdu a úradné preklady pre súd realizuje z pozície kontraktora - dodávateľa prekladov. Podčiarknuté zhrnuté: súdne preklady sú úradné preklady. 

Nasledujú overené preklady, overený preklad. Na škále nepresnosti tohto ľudového označenia úradného prekladu podľa nás ide zhruba o zlatý stred. Nie je mimoriadne výstižné, ale ani mimoriadne záhadné. V tomto prípade nám nie je úplne jasné, z ktorej strany pojem "overené" interpretovať. Môže ísť o určitú formu uznania kvalifikácie a autority úradných prekladateľov. Druhá interpretácia môže byť súvislosť s pojmom "notársky overená kópia" - v niektorých situáciach sa totiž úradné preklady zvyknú viazať práve s notárskymi kópiami. To nás prináša k ďalšiemu obľúbenému pojmu. 

Notárske preklady, notársky preklad, prípadne notársky overený preklad. Na pomyselnej škále nepresnosti ľudových názvov úradných prekladov dávame hodnotenie menej zrozumiteľné až nezrozumiteľné. Pochopiteľne - notár žiadne preklady nerealizuje - to je práca úradného prekladateľa. Jediná spojitosť notára s prekladmi sú notárske kópie. V určitých situáciach je totiž vhodné viazať úradné preklady s notárskymi kópiami - zrejme odtiaľ pomenovanie notárske preklady. Ide každopádne o čistokrvný úradný preklad, zviazaný s notárskou kópiou daného dokumentu. Pre úplnosť - úradný preklad môže byť podľa priania klienta zviazaný aj s bežnou kópiou, vytlačeným scanom, ale aj s originálom prekladaného dokumentu. Pri pomenovaní notárske preklady občas môže vzniknúť nejasnosť, či klient požaduje štandardný úradný preklad, alebo si praje úradný preklad zviazaný s notárskou kópiou jeho dokumentu. 

Často sa stretávame s pojmom preklady s pečiatkou, prípadne preklady s okrúhlou pečiatkou. Vylepšená verzia tohto názvu zvykne byť preklady s pečiatkou "a všetkým". Pochopiteľne - ide o úradný preklad. Pečiatkou sa v tomto prípade myslí okrúhla pečiatka úradného prekladateľa, ktorá obsahuje: titul, meno a priezvisko úradného prekladateľa, štátny znak Slovenskej republiky a jazykovú kombináciu daného prekladateľa. 

Popisom okrúhlej pečiatky úradného prekladateľa sme sa elegantne dostali k hitu tohto leta: preklady s pečiatkou Ministerstva spravodlivosti SR. Tento pojem je ťažké vôbec dostať na našu škálu nepresnosti - je to nezmysel na plný plyn. Pochopiteľne, žiadna pečiatka Ministerstva spravodlivosti sa na úradnom preklade nenachádza. Toto pomenovanie má zrejme niečo vzdialene spoločné so samotnou akreditáciou úradných prekladateľov -  konkrétne s ich zápisom v  Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti. Dávame však lajk za ľudovú tvorivosť. A áno - aj pri prekladoch s "pečiatkou Ministerstva spravodlivosti SR" ide o absolútne štandardný a úplne zvyčajný: úradný preklad


Ako ste sa mohli dočítať v riadkoch vyššie - práca v prekladateľskej agentúre prináša všetko okrem stereotypu. Pokiaľ sa vám ktorékoľvek ľudové pomenovanie úradných prekladov páči, rozhodne ho používajte aj naďalej. Je našou prácou rozumieť vám a verte - neverte, našu prácu máme naozaj radi. Zatiaľ sa nám nestalo, že by sme spoločnými silami neporozumeli akejkoľvek požiadavke klienta - a neplánujeme s tým začínať ani teraz. Či už úradné preklady nazývate súdnymi, notárskymi či overenými - budeme vám určite rozumieť a radi vám s prekladom vašich dokumentov pomôžeme. 

Neváhajte sa na nás obrátiť telefonicky, e-mailom, alebo sa u nás, v bratislavskom Ružinove zastavte osobne. Úradné preklady sú naša parketa.