Definícia úradných prekladov

20.05.2020

Úradný preklad je vypracovaný úradným prekladateľom, ktorý je na tento úkon oprávnený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej Republiky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a je zapísaný na zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. 

Úradný preklad má papierovú podobu, so zdrojovým dokumentom je zviazaný trikolórou, je opatrený prekladateľskou doložkou a okrúhlou pečiatkou úradného prekladateľa. Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné číslo prekladateľa, jeho podpis, vyhlásenie o zhode preloženého textu s prekladaným textom a poučenie o právnych následkoch vedome nesprávneho prekladu. 

Každý úradný preklad má pridelené unikátne identifikačné číslo, cez ktoré je spätne dohľadateľný v prekladateľskom denníku toho - daného úradného prekladateľa. 

Úradné preklady bývajú často hovorovo označované ako súdne preklady, overené preklady, oficiálne preklady či preklady s pečiatkou. Nedajte sa zmiasť - v každom prípade ide o úradný preklad. 


V skratke: úradné preklady si netreba predstavovať ako mimoriadne zložitú, pre bežného smrteľníka nepochopiteľnú záležitosť. V našej prekladateľskej agentúre sú úradné preklady rutinná záležitosť, ktorú pre klientov realizujeme každodenne. Úradné preklady zabezpečujeme rýchlo, spoľahlivo a s ohľadom na pohodlie klienta. Objednávka úradného prekladu je v našej agentúre prechádzka ružovou záhradou - budeme radi, ak sa o tom sami presvedčíte.