Definícia úradných prekladov

20.05.2020

Úradný preklad je vypracovaný úradným prekladateľom, ktorý je na tento úkon oprávnený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej Republiky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a je zapísaný na zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. 

Úradný preklad má papierovú podobu a so zdrojovým dokumentom je zviazaný trikolórou, je opatrený prekladateľskou doložkou a okrúhlou pečiatkou úradného prekladateľa.