Úradné preklady do nemčiny

18.08.2020

Potrebujete úradný preklad do nemčiny? Z a do nemeckého jazyka prekladáme všetky typy dokumentov a dokážeme to rýchlejšie, než si myslíte. Úradné preklady z a do nemeckého jazyka v našej agentúre realizujeme na dennej báze. Stručný postup pri objednávke prekladu tu.

Úradné preklady zvyknú byť hovorovo označované aj ako súdne preklady, oficiálne preklady či overené preklady s pečiatkou. Isté je, že v každom prípade ide o úradný preklad. Viac k ľudovým názvom úradných prekladov tu

Úradný preklad má papierovú podobu a so zdrojovým dokumentom je zviazaný trikolórou. Musí obsahovať prekladateľskú doložku, pečiatku a podpis úradného prekladateľa a identifikačné číslo prekladu. Podrobnejšia definícia úradného prekladu tu

V našich zemepisných šírkach sú preklady z a do nemeckého jazyka mimoriadne časté a aj preto sme v našej agentúre prispôsobili procesy a dodávateľské pokrytie práve prekladom z / do nemčiny. Pokiaľ už včera bolo neskoro a preklad potrebujete čo najskôr - sme tu pre vás. 

Najčastejšie z nemčiny realizujeme: úradný preklad technického preukazu a ostatných dokumentov pri dovoze auta, úradný preklad zmluvy, úradný preklad sobášneho a rodného listu, úradný preklad diplomu a úradný preklad výpisu z registra trestov

Úradné preklady pri dovoze auta z nemecky hovoriacich krajín sú mimoriadne bežné - preklady technických preukazov (techničákov) a nadobúdacích dokladov (zvyčajne kúpne zmluvy či faktúry) máme na stole takmer každý deň. Pokiaľ vás tlačí čas, určite sa nás opýtajte na expresné preklady

Naopak, do nemeckého jazyka najčastejšie zabezpečujeme: úradný preklad rodného listu, úradný preklad výpisu z obchodného registra, úradný preklad diplomu či maturitného vysvedčenia, úradný preklad zmluvy, úradný preklad výpisu z registra trestov. Keďže ide prevažne o štandardizované dokumenty, v prípade potreby vieme zabezpečiť ich preklad už v horizonte niekoľkých hodín.  

Preklady do nemčiny sú špecifické vyšším nárastom textu pri preklade, ktorý sa prejavuje najmä pri preklade súvislých textov (napríklad pri preklade zmlúv). Pri preklade do nemčiny dochádza k nárastu textu často až o 25% - čo je v porovnaní napríklad s angličtinou zhruba o 10% viac. 

Pokiaľ zháňate úradný preklad do nemčiny alebo úradný preklad z nemčiny - ste u nás na správnej adrese. Naša prekladateľská agentúra už takmer desať rokov úspešne realizuje úradné preklady všetkých typov dokumentov z a do všetkých svetových jazykov - a nemčina nie je výnimkou. 


Budeme radi, ak sa na nás obrátite.