Prekladateľská agentúra: často kladené otázky


Úradný preklad: čo to vlastne je?

Naša prekladateľská agentúra má s oficiálnymi prekladmi bohaté skúsenosti.

Úradný preklad býva často označovaný aj ako súdny preklad, úradne overený preklad či tiež ako oficiálny preklad s pečiatkou. Úradné preklady sú jediná oficiálna a úradná forma prekladu dokumentov.

Podstatou úradného prekladu je dokonalá zhoda zdrojového textu s prekladom.

Úradný preklad vypracúva prekladateľ, ktorý splnil všetky náležitosti na to, aby sa stal úradným prekladateľom a je zapísaný v Zozname úradných prekladateľov MS SR.

Keď si objednáte úradný preklad, do rúk sa vám ako výsledok dostane zdrojový dokument zviazaný trikolórou s jeho prekladom, ukončený prekladateľskou doložkou.

Úradný preklad tiež obsahuje podpis a identifikačné číslo úradného prekladateľa, jeho okrúhlu pečiatku, poradové číslo prekladu v prekladateľskom denníku a prekladateľskú doložku.


Úradný preklad a štandardný preklad: v čom je rozdiel?


Zjednodušene: rozdiel medzi úradným a štandardným prekladom je v právnej záväznosti, nie v kvalite.

Štandardné preklady sú vypracované vyštudovaným prekladateľom - profesionálom a využívajú sa všade tam, kde nie je špeciálna požiadavka na právne záväznú zhodu preloženého s prekladaným.

Štandardný preklad, na rozdiel od toho úradného, neobsahuje prekladateľskú doložku ani pečiatku a má spravidla digitálnu podobu.

V našej prekladateľskej agentúre bežne realizujeme preklady pre rôzne odvetvia (právo, priemysel, medicína, farmácia alebo IT) a našim klientom odovzdávame preklady web stránok, projektovej dokumentácie, zmlúv, brožúr či klinických štúdií.


V akých situáciách potrebujem úradný preklad?


Vo všeobecnosti sa úradné preklady vyžadujú pri oficiálnych príležitostiach, komunikácii s inštitúciami či štátnou správou. Naša prekladateľská agentúra vypracúva úradné preklady akceptované na Slovensku i v zahraničí. 

Našim klientom najčastejšie vyhotovujeme preklad rodného listu, preklad sobášneho listu, preklad výpisu z registra trestov, preklad výpisu z obchodného registra, preklad diplomu či preklad vysvedčenia. Často tiež realizujeme preklady zmlúv, preklady technických preukazov, rozsudkov.

Ak váhate medzi úradným a štandardným prekladom, najlepšie urobíte, ak sa budete informovať u inštitúcie, ktorá od vás úradný preklad vyžaduje (súd, matrika, zamestnávateľ, polícia, poisťovňa...)

...alebo sa jednoducho opýtajte nás. Radi poradíme.


Ako si objednať úradný preklad / štandardný preklad?


Najpraktickejšie je nám jednoducho zavolať. Radi s vami telefonicky prejdeme všetko potrebné.

Ak chcete, môžete s nami všetko vybaviť aj e-mailom.

Nezabudnite uviesť:

 • zdrojový text (dokument určený na preklad)
 • cieľový jazyk (do akého jazyka sa bude text prekladať)
 • preferovaný termín dodania
 • typ prekladu (štandardný alebo úradný preklad)
 • telefonický kontakt na vás


Odpovieme vám prehľadnou kalkuláciou, z ktorej si pohodlne vyberiete termíny a ceny, ktoré vám budú vyhovovať.


Koľko stojí preklad?


Výsledná cena prekladu je ovplyvnená viacerými faktormi:

 • rozsah zdrojového dokumentu:

 • jazykový pár

 • termín dodania

 • zdrojový formát

 • odbornosť a charakter textu

 • typ prekladu

Orientačnú cenu bez problémov odhadneme telefonicky. Presnú cenu prekladu vám radi stanovíme v prehľadnej kalkulácii, ihneď po obdržaní vašich dokumentov na preklad. 


Ako dlho trvá preklad?


Termín dodania prekladu je daný najmä samotným rozsahom prekladaného textu - čím viac je textu na preklad, tým dlhšie preklad bude trvať.

Naša prekladateľská agentúra sa klientom vždy snaží ponúknuť niekoľko rôznych termínov tak, aby mali možnosť si vybrať ten, ktorý im skutočne vyhovuje.

Pri úradných prekladoch je dôležitým faktorom aj miera štandardizácie dokumentu - úradné preklady štandardných dokumentov do angličtiny alebo nemčiny vieme zvládnuť aj naozaj expresne.

Zaujíma vás, koľko bude trvať práve váš úradný preklad? 

Orientačnú informáciu o čase potrebnom na preklad vám radi poskytneme telefonicky. Pokiaľ nám dokument zašlete e-mailom, odpovieme vám prehľadnou a presnou kalkuláciou.

Vyhotovujete aj úradný preklad na počkanie?


Stručná odpoveď je: nie. Pokiaľ však potrebujete úradný preklad do angličtiny či úradný preklad do nemčiny naozaj urgentne, radi pre vás preveríme naše možnosti.

Pokiaľ to rozsah textu umožňuje, dokážeme úradné preklady do nemčiny a angličtiny realizovať už v horizonte niekoľkých hodín, prípadne do nasledujúceho pracovného dňa.

V prípade štandardizovaných dokumentov (teda dokumentov, s ktorými pracujeme najčastejšie - napríklad rodný list, sobášny list, diplom, vysvedčenie, výpis z registra trestov...) sa na termíny do nasledujúceho pracovného dňa môžete spoľahnúť.

S akými jazykmi vaša prekladateľská agentúra pracuje?


Naša prekladateľská agentúra realizuje štandardné aj úradné preklady z a do všetkých svetových jazykov.