Úradné preklady vysvedčení, diplomov a dodatkov k diplomom

21.05.2020


Oficiálny (súdny) preklad diplomu či vysvedčenia je v našej agentúre mimoriadne častá záležitosť - úradné preklady dokladov o vzdelaní realizujeme každý deň. Úradné preklady diplomov sú často hovorovo označované aj ako súdne preklady, oficiálne preklady či overené preklady. V každom prípade však ide o úradný preklad. 

Najčastejšie realizujeme úradný preklad diplomu (či vysvedčenia, vysvedčenia o maturitnej skúške príp. výučného listu) do anglického a nemeckého jazyka. Úradný preklad diplomu a úradný preklad vysvedčenia sú pomerne menej obtiažne typy prekladov - aj vďaka tomu vieme ich úradný preklad realizovať v rekordných časoch. V týchto jazykových kombináciách (EN, DE) vieme realizovať úradné preklady už do dvoch hodín - naši klienti si vydýchnu pri dobrej káve u nás v budove a odchádzajú s hotovým prekladom. 

Mimoriadne rýchlo tiež vieme realizovať úradný preklad dodatku k diplomu, či úradný preklad dodatku k maturitnej skúške (jazyky EN a DE). 

Nezaskočí nás však ani úradný preklad vysvedčení či diplomov z alebo do ostatných jazykov - často to býva španielčina, francúzština, maďarčina, ruština, ukrajinčina či holandčina. Úradný preklad z alebo do akéhokoľvek iného svetového jazyka tiež nebude problém. 

Úradný preklad diplomu či vysvedčenia sa takmer nikdy neviaže s originálom dokumentu, zvyčajne to býva bežná, alebo notársky overená kópia. V prípade potreby vám radi odporučíme výborné služby notárskeho úradu v bezprostrednej blízkosti našej kancelárie, kde vám radi vyhotovia notárske kópie vašich dokumentov určených na úradný preklad. 

Potrebujete úradný preklad diplomu či úradný preklad vysvedčenia? Ste na správnej adrese.  Naša prekladateľská agentúra už takmer desať rokov realizuje úradné preklady v Bratislave, ale aj po celom Slovensku a dokonca aj do zahraničia. Objednávka úradného prekladu je u nás skutočne pohodlná. 

Budeme radi, ak sa na nás obrátite!