Úradné preklady rozsudkov

25.05.2020Bežne realizujeme úradné preklady rozsudkov, ale aj ostatnej právnej dokumentácie. 

Najčastejšie realizujeme úradný preklad rozsudku z a do angličtiny, nemčiny, maďarčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny a ruštiny. Úradný preklad rozsudku býva často hovorovo označovaný aj ako súdny preklad, overený preklad, preklad s pečiatkou či oficiálny preklad. V každom prípade sa jedná o úradný preklad. 

Vo väčšine prípadov je potrebné viazanie úradného prekladu rozsudku s originálom dokumentu a preto je potrebné jeho fyzické doručenie k nám. V prípadoch, kde je rýchlosť dodania prioritou je možné zaslať sken dokumentu elektronicky. Na základe zaslaného skenu sa vieme pustiť do úradného prekladu a viazanie finálneho dokumentu vieme vybaviť až pri jeho odovzdaní. Viac informácií, ako postupovať pri objednávke úradného prekladu.

Úradný preklad rozsudku je relatívne obtiažnejší a žiada si značné právne povedomie prekladateľa. Úradné preklady rozsudkov či inej súdnej dokumentácie u nás vykonávajú najskúsenejší úradní prekladatelia s právnym zázemím.  

Tak, ako pri každom úradnom preklade, aj v prípade rozsudkov musí byť zaručená dokonalá zhoda prekladu so zdrojovým textom.

Potrebujete úradný preklad rozsudku? Alebo potrebujete preklad iných právnych dokumentov? 

Nech tak alebo onak - ste na správnej adrese.