Čo rozhoduje o cene prekladu?

16.12.2020

Výsledná cena produktu, ktorý si kupujeme je pre nás vždy dôležitým faktorom. Pri prekladoch, či už úradných alebo neúradných, je však veľa premenných, kvôli ktorým je takmer nemožné prezentovať tabuľkové ceny služieb ponúkaných prekladateľskou agentúrou. Ak máte záujem o preklad, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pripravíme ceny šité na mieru vašej požiadavke.

Ako sme už spomenuli, celková cena prekladu sa odvíja od množstva rôznych faktorov. V nasledujúcej časti uvedieme a opíšeme tie, ktoré pri určovaní výslednej ceny prekladu zavážia najviac.

  • Rozsah zdrojového dokumentu

Áno, chápete to správne: čím je dokument dlhší, tým je cena za preklad vyššia.

Našich klientov niekedy mätie spôsob, akým sa rozsah dokumentu určuje. Pri preklade totiž nezaváži počet fyzických strán (počet A4), ale počet normostrán. Jedna normostrana je rovná 1 800 znakom s medzerami, čo znamená, že na jednej A4 môžu byť pokojne aj dve či tri normostrany.

Práve z tohto dôvodu potrebujeme text určený na preklad vidieť pred stanovením výslednej ceny, a preto bude najlepšie, ak nám ho prinesiete alebo pošlete e-mailom.

  • Typ prekladu

Preklad - či už úradný alebo neúradný - nie je lacnou službou. Ten neúradný je však vždy lacnejší.

  • Jazyková kombinácia

Čím je cieľový alebo zdrojový jazyk exotickejší, tým je preklad drahší. Pod "exotikou" sa v tomto prípade nerozumejú zaujímavé dovolenkové destinácie, ale miera používania daného jazyka na Slovensku. V našich končinách sa za exotický jazyk považuje napríklad holandčina, pretože prekladateľov pre tento jazyk je u nás málo. Do tejto kategórie zaraďujeme tiež arabčinu, čínštinu, japončinu, ale tiež ukrajinčinu alebo portugalčinu.

Dostupnejšími jazykmi sú napríklad maďarčina, francúzština, španielčina alebo taliančina.

Pokiaľ potrebujete preklad do angličtiny alebo do nemčiny, máme pre vás výbornú správu. Tieto jazyky patria medzi najvyužívanejšie, čo znamená, že celkové ceny sú v týchto jazykových kombináciách najnižšie.

  • Termín dodania

Naša prekladateľská agentúra klientom ponúka na výber z dvoch termínov: štandardného a expresného.

Ak to situácia dovoľuje, preklad dokážeme vyhotoviť už v priebehu pár hodín, a teda sa vám ponúka možnosť tzv. bleskového termínu.

Samozrejme: ceny sú najnižšie pri štandardnom termíne dodania.

  • Formát textu na preklad

Pracovať s ťažko čitateľným textom je nesmierne náročné. Neraz sa nám do rúk dostali dokumenty, ktoré bolo treba doslova lúštiť. Poradiť si s excelom, prípadne ptp prezentáciou tiež nie je jednoduché. Takéto formáty zdrojového dokumentu celý proces prekladu predlžujú, a preto je pre všetky strany najlepšie, ak nám dokument poskytnete vo formáte word, prípadne pdf.

Na cenu prekladu okrem vyššie spomenutých faktorov vplýva aj charakter zdrojového textu. Cena prekladu je vyššia v prípade, že je text charakterizovaný vysoko odbornou lexikou (odborné výrazy a skratky - napríklad medicínska terminológia).

Ak máte ohľadom cien prekladov ďalšie otázky, neváhajte kontaktovať náš tím. Prekladateľská agentúra illyria je tu pre vás!