Čo je úradný preklad?

04.09.2020

Úradný preklad je oficiálna forma prekladu, pri ktorej je zaručená dokonalá zhoda preloženého s prekladaným: zdrojový text a preklad sú totožné. Úradné preklady sa používajú všade tam, kde je potrebná preukázateľná a úplná zhoda originálneho textu s preloženým textom. 

Potrebujete úradný preklad? Neváhajte sa na nás obrátiť. 

Ako úradný preklad vyzerá? 

Úradný preklad má papierovú podobu. Zdrojový dokument je s prekladom zviazaný trikolórou, obsahuje podpis a odtlačok pečiatky úradného prekladateľa, identifikačné číslo prekladateľa a identifikačné číslo prekladu v prekladateľskom denníku. Podrobnejšia definícia úradného prekladu tu

Aký je rozdiel medzi úradným a štandardným prekladom? 

Zásadný. Štandardný preklad si viete urobiť aj sami. Úradný preklad vie vypracovať iba úradný prekladateľ. Pochopiteľne - inštitúcie akceptujú iba úradné preklady, pretože zaručujú dokonalú zhodu pôvodného textu a prekladu. 

Má úradný preklad aj iné názvy? 

Úradný preklad je magnetom rôznych hovorových a ľudových pomenovaní. Úradný preklad je bežne označovaný ako súdny preklad. Často dostávame otázku, aký je rozdiel medzi súdnym prekladom a úradným prekladom. Odpoveď: vôbec žiadny. Ďalšie populárne označenie je úradne overený preklad - opäť ide len o úradný preklad s trochu honosnejším názvom. Menej časté označenia sú oficiálny preklad, certifikovaný preklad či preklad s pečiatkou. V každom prípade však ide o úradný preklad - žiadna úradnejšia či oficiálnejšia forma prekladu neexistuje. Viac o ľudových názvoch úradných prekladov tu.

Koľko trvá úradný preklad? 

Zaleží od toho, čo sa ide prekladať. Úradné preklady bežných dokumentov vieme realizovať aj skutočne rýchlo. Pokiaľ napríklad potrebujete úradný preklad diplomu, úradný preklad rodného či sobášneho listu, úradný preklad výpisu z registra trestov či úradný preklad výpisu z obchodného registra - môžete rátať so skutočne expresnou službou. Pochopiteľne - úradný preklad zmluvy či lekárskej správy bude trvať dlhšie. Pokiaľ vás zaujíma čas potrebný na preklad vášho dokumentu - neváhajte nám ho zaslať e-mailom. Obratom vám stanovíme termíny a ceny. 

Na čo sa úradný preklad používa? 

V skratke: na oficiálne účely. Či už ide o komunikáciu so štátnou správou, bankami, poisťovňami, alebo predaj zahraničnej nehnuteľnosti - bude potrebný úradný preklad. Potrebujete poradiť? Radi pomôžeme. 

Je úradný preklad akceptovaný v zahraničí? 

Áno. 

Čo znamená zdrojový dokument? 

Je to dokument, ktorý sa prekladá. Je pevnou súčasťou úradného prekladu. Zdrojový dokument môže byť originál dokumentu, jeho kópia, notárska kópia ale aj vytlačený scan. Inštitúcia, pre ktorú preklad realizujete vás zvyčajne upozorní, ak vyžaduje zviazanie prekladu s originálom či notárskou kópiou. 

Dá sa úradný preklad vybaviť online? 

Áno. Jednoduchý postup, ako objednať úradný preklad tu. Úradné preklady realizujeme pre klientov po celom Slovensku a aj v zahraničí. 


Radi pomôžeme aj vám.