Neúradný preklad

16.12.2020

Potrebujete neúradný preklad? Nech sa páči - prekladateľská agentúra illyria je vám k dispozícii. Neváhajte sa na nás obrátiť!

Bežný, štandardný, bez pečiatky... nech to už nazveme akokoľvek, stále sa jedná o neúradný preklad. Neúradný preklad je "obyčajný" preklad, ktorý sa využíva všade tam, kde úradný preklad nie je potrebný. Vypracúva ho kvalifikovaný prekladateľ so skúsenosťami v prekladoch pre dané odvetvie.

Tím našej prekladateľskej agentúry má za sebou mnoho bežných prekladov. Našim klientom dokážeme zabezpečiť štandardné preklady všetkých typov dokumentov vo všetkých svetových jazykoch.

Ak sa chcete o bežných prekladoch dozvedieť viac, pokračujte v čítaní: v nasledujúcich riadkoch nájdete odpovede na tie najčastejšie otázky týkajúce sa neúradných prekladov.

Úradné vs. štandardné preklady: aký je medzi nimi rozdiel?

Jednoslovne: v pečiatke.

Úradný preklad je vypracovaný prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov MS SR. Takýto preklad je opatrený okrúhlou pečiatkou a podpisom prekladateľa, čo zaručuje totožnosť prekladaného a preloženého (teda zdrojového dokumentu a jeho prekladu). Takáto forma prekladu sa zvyčajne využíva pri komunikácii s rôznymi inštitúciami - úrady, súdy, banky, poisťovne, školy, univerzity a podobne.

Naproti tomu neúradný preklad nie je predkladaný žiadnym inštitúciám a klient ho využíva pre svoje vlastné potreby. Nemá papierovú podobu a vo väčšine prípadov sa odovzdáva v elektronickej forme (word a pod.). Na takýchto prekladoch pracuje prekladateľ, ktorý sa špecializuje na dané odvetvie (medicína, IT, priemysel, právo,...).

Aké dokumenty sa prekladajú?

V skratke: všetky.

Naša prekladateľská agentúra realizuje neúradné preklady pre všetky typy dokumentov už viac ako desať rokov. Máme skúsenosti s celým radom rôznorodých dokumentov, a teda či už potrebujete preložiť lekársku správu, prezentáciu pre kolegov zo zahraničia alebo textovú časť projektovej dokumentácie, môžete sa na nás bez váhania obrátiť. Radi vám pomôžeme.

Aké jazyky prekladáte?

Neúradné preklady realizujeme z a do všetkých svetových jazykov. Najčastejšie vyhotovujeme preklady do angličtiny a do nemčiny, no často tiež pracujeme so španielčinou, francúzštinou alebo maďarčinou. Nezaskočí nás ani taliančina a ani ruština či portugalčina. Samozrejme, prekladáme z aj do slovenčiny a dokonca aj medzi dvoma cudzími jazykmi (napríklad z angličtiny do nemčiny).

Koľko trvá vyhotovenie neúradného prekladu?

Na túto otázku, žiaľ, neexistuje univerzálna odpoveď.

Na to, ako dlho bude prekladateľovi trvať preloženie vášho dokumentu vplýva viacero faktorov. Tými hlavnými sú rozsah zdrojového textu, jazyková kombinácia a formát prekladaného dokumentu. Na termín dodania prekladu tiež vplýva zameranie (odborné termíny, skratky a podobne) daného textu.

Ak vás tlačí čas a už včera bolo neskoro, neváhajte sa nám ozvať - radi vám pomôžeme.