Úradné vs. štandardné preklady

20.07.2020

Veľmi zjednodušene: v okrúhlej pečiatke. 

Úradný preklad je vypracovaný úradným prekladateľom oprávneným k výkonu úradných prekladov Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradný preklad sa často ľudovo označuje aj ako súdny preklad (príp. oficiálny preklad, certifikovaný preklad, úradne overený preklad, preklad s pečiatkou či notársky preklad). Úradný preklad musí spĺňať hneď niekoľko náležitostí vyplývajúcich zo zákona - napríklad: úradný preklad musí byť zviazaný trikolórou so zdrojovým dokumentom, musí obsahovať prekladateľskú doložku v zdrojovom i cieľovom jazyku prekladu, podpis úradného prekladateľa, číslo úradného prekladu v prekladateľskom denníku, identifikačné číslo úradného prekladateľa a jeho okrúhlu pečiatku. 

Podstatou úradných prekladov je dokonalá zhoda originálneho textu s preloženým textom. Táto zhoda je garantovaná jednak samotným statusom úradného prekladateľa, jeho vedomosťou právnych následkov vedome nesprávneho prekladu a v neposlednom rade aj poistením zodpovednosti. Inými slovami: úradný preklad je naprosto totožný so zdrojovým textom a plne použiteľný na právne úkony. 

Úradný preklad je často hovorovo označovaný ako súdny preklad, overený preklad, oficiálny preklad, preklad s pečiatkou či dokonca notársky preklad. Nech je už ľudový názov akýkoľvek - v každom prípade ide o úradný preklad. 

Potrebujete úradný preklad? Ste na správnej adrese - radi pomôžeme. Realizujeme preklady všetkých typov dokumentov z a do všetkých svetových jazykov. 

Štandardné preklady sa využívajú najmä v situáciách, kde nie je potrebné garantovať právnu zhodu prekladaného textu - to však v žiadnom prípade neznamená, že štandardné preklady sú menej kvalitné, či menej presné než úradné preklady. Štandardné preklady v našej spoločnosti vypracúvajú vyštudovaní prekladatelia - profesionáli s vysokým stupňom odbornosti v  danej oblasti. Na rozdiel od úradných prekladateľov však majú možnosť úzkej špecializácie na špecifické odvetvia. Dobrým príkladom štandardných prekladov je napríklad preklad webu, preklad brožúry, preklad manuálu či návodu na použitie, preklady projektovej dokumentácie či preklady zmlúv, kde nie je požiadavka na úradný preklad. 

Neviete sa rozhodnúť medzi úradným a štandardným prekladom? 

Žiadny problém, radi poradíme - obráťte sa na nás a my sa postaráme, aby ste odchádzali s tým správnym typom prekladu. 

Hľadáte kvalitné úradné preklady v Bratislave? 

Sme tu pre vás.