Úradný preklad výpisu z registra trestov

20.05.2020



Úradný preklad výpisu z registra trestov (často označovaný aj ako súdny, či oficiálny preklad) je v našej agentúre každodenná záležitosť. 

Oficiálne preklady výpisov z registra trestov najčastejšie realizujeme do angličtiny a nemčiny - v týchto jazykových kombináciách vieme úradné preklady realizovať už do dvoch hodín od zadania, často dokonca aj skôr. 

Úradný preklad výpisu z registra trestov sa vo veľkej väčšine prípadov viaže s originálom dokumentu a preto je potrebné jeho fyzické doručenie k nám. Zaujíma vás, koľko trvá oficiálny preklad výpisu z RT? 

Potrebujete preklad výpisu z registra trestov? 

Obráťte sa na nás - kým budeme prekladať, môžete si vydýchnuť pri dobrej káve priamo u nás v budove a hlavne - budete odchádzať s hotovým prekladom.