Ako vyzerajú úradné preklady?

06.09.2021

Neviete, ako by mali vyzerať úradné preklady? Nevadí! 

Naši klienti o úradných prekladoch nemusia vedieť vôbec nič - o všetko potrebné sa radi a postaráme za nich. 

Realizujeme úradné aj štandardné preklady z a do všetkých svetových jazykov. Neváhajte sa na nás obrátiť. Pokiaľ vás však úradné preklady zaujímajú a chcete sa dozvedieť viac, v článku nižšie možno nájdete informáciu alebo dve, ktoré ste doteraz nevedeli. 

Úradný preklad vypracúva úradný prekladateľ s platným oprávnením udeleným MSSR. 

Úradné preklady majú spravidla papierovú podobu. Úradný preklad je so zdrojovým dokumentom spojený trikolórou, obsahuje okrúhlu pečiatku a podpis úradného prekladateľa, prekladateľskú doložku a identifikačné číslo prekladu. Úradný preklad je štandardne usporiadaný v poradí: zdrojový dokument, preklad, doložka. 

Čo je zdrojový dokument prekladu? 

Zdrojový dokument je dokument v pôvodnom jazyku, z ktorého preklad vzniká. Pointou úradných prekladov je dokonalá zhoda prekladu so zdrojovým textom a aj preto je úradný preklad so zdrojovým dokumentom vždy spojený trikolórou.

Aké typy zdrojových dokumentov existujú? 

Originál, notárska kópia a voľná kópia / vytlačený scan. V prípade nejasností radi odporučíme najvhodnejší zdrojový dokument na viazanie pre tú - danú situáciu. 

Ako vyzerá okrúhla pečiatka úradného prekladateľa? 

Okrúhla pečiatka obsahuje štátny znak SR, titul, meno a priezvisko úradného prekladateľa, jazykovú kombináciu pre ktorú má udelené oprávnenie a text "prekladateľ". 

Čo je prekladateľská doložka? 

Prekladateľská doložka je poslednou stranou úradného prekladu. Obsahuje evidenčné číslo prekladateľa, identifikačné číslo prekladu a vyhlásenie o doslovnej zhode prekladu so zdrojovým textom. Obsahuje tiež poučenie o následkoch vedome nepravdivého prekladu. Prekladateľská doložka je napísaná v cieľovom jazyku daného prekladu. 

Čo je identifikačné číslo úradného prekladu? 

Slúži na spätné dohľadanie či prípadnú kontrolu prekladu zo strany autorít. Identifikačné číslo pozostáva z poradového čísla prekladu v prekladateľskom denníku a roku, v ktorom bol preklad vypracovaný. 

Ako objednať úradný preklad? 

Je to jednoduchšie, než si myslíte. Postup pre objednanie úradného prekladu nájdete tu

Prekladáme všetky typy dokumentov a najčastejšie realizujeme úradné preklady do angličtiny a úradné preklady do nemčiny

Ako sa odovzdáva hotový úradný preklad? 

Vypracovaný preklad si môžete prevziať osobne, alebo vám bude zaslaný poštou. V mnohých prípadoch postačuje zaslanie scanu prekladu e-mailom.