Úradné preklady z ruštiny

16.02.2022

Potrebujete úradný preklad z ruského jazyka? Neváhajte sa na nás obrátiť. Bežne realizujeme úradné preklady z ruštiny. Úradné preklady sú často označované aj ako súdne preklady, overené preklady či oficiálne preklady - vždy sa však jedná o úradný preklad. Ruština je ôsmy najrozšírenejší jazyk na svete a používa ju zhruba 258 miliónov ľudí. 


Čo sú úradné preklady z ruštiny? 

Úradný preklad je oficiálna forma prekladu a platí to aj pre preklady z ruského jazyka. Úradný preklad z ruštiny môže vypracovať iba úradný prekladateľ s platnou akreditáciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky pre ruský jazyk. Úradný preklad obsahuje okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa, prekladateľskú doložku, identifikačné číslo prekladu a so zdrojovým dokumentom je spojený trikolórou. Úradný preklad je potrebný všade tam, kde sa vyžaduje preukázateľná a právne záväzná zhoda prekladu so zdrojovým textom.

Sú naše úradné preklady uznávané aj v zahraničí? 

Áno. 

Je objednávka prekladov zložitá? 

Nie. Stačí nám zavolať a za dve minúty s vami prejdeme všetko potrebné.

Je potrebná osobná návšteva našej kancelárie? 

Záleží od konkrétnej situácie. Radi s vami prejdeme všetko potrebné telefonicky. 

Je možné vybaviť úradný preklad online? 

V niektorých situáciach to možné je. Odporúčame však telefonickú konzultáciu. 

Aký je rozdiel medzi súdnym prekladom a úradným prekladom? 

Žiadny. Úradné preklady sa často hovorovo označujú ako súdne preklady, overené preklady a dokonca aj ako notárske preklady. V každom prípade ide iba o ľudové pomenovania úradných prekladov. 

Koľko trvá úradný preklad z ruštiny? 

To záleží najmä od samotného rozsahu prekladaného textu a typu dokumentu. Odhad vám vieme poskytnúť telefonicky. Pokiaľ potrebujete presnú kalkuláciu, stačí predmetné dokumenty zaslať e-mailom a obratom stanovíme všetky dostupné termíny a ceny

Aké dokumenty najčastejšie z ruštiny prekladáme? 

Z ruštiny často realizujeme: úradný preklad výpisu z registra trestov, úradný preklad rodného listu, úradný preklad diplomu či vysvedčenia. Pracujú pre nás kvalifikovaní prekladatelia ruského jazyka, ktorým nerobí problém preklad akéhokoľvek dokumentu. 

Čím sú úradné preklady z ruštiny špecifické? 

Prepisom mien - tzv. transliteráciou. Ide najmä o prepis mien a priezvisk z azbuky do latinky a opačne. Klientov na túto záležitosť upozorníme vždy, keď to situácia vyžaduje a zabezpečíme, aby boli naše preklady bezproblémové. 

Sú preklady z ruštiny komplikovanejšie? 

Nie. Preklady z ruského jazyka vnímame rovnako, ako preklady z akéhokoľvek iného jazyka. 

Máte otázku? 

Neváhajte sa nás opýtať. Na to tu sme.