Úradné preklady: otázky a odpovede

18.08.2021


Všetko potrebné na jednom mieste. Nemáte náladu na čítanie? Žiadny problém, jednoducho nám zavolajte - prejdeme s vami všetko potrebné. Čo sú úradné preklady? 

Úradné preklady sú jediná oficiálna a právne záväzná forma prekladu. Úradné preklady vypracúvajú výhradne úradní prekladatelia s platným oprávnením vydaným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej Republiky. 


Čo sú súdne preklady, overené preklady či certifikované preklady

Sú to ľudové pomenovania úradných prekladov. Úradné preklady tiež môžete poznať ako oficiálne preklady, preklady s okrúhlou pečiatkou či dokonca notárske preklady. Nemajte však obavy - v každom prípade jednoznačne ide o úradné preklady, a to aj napriek tomu, že súdne preklady niekomu môžu znieť honosnejšie.


Ako vyzerá úradný preklad? 

Úradný preklad má spravidla papierovú podobu a so zdrojovým dokumentom je spojený trikolórou. Okrem iného tiež obsahuje okrúhle pečiatky úradného prekladateľa, prekladateľskú doložku a identifikačné číslo prekladu. 


Do akých jazykov zabezpečujete úradné preklady

Do všetkých svetových jazykov. Najčastejšie však pracujeme na úradných prekladoch do anglického a nemeckého jazyka - v týchto jazykových kombináciách vieme zvyčajne zabezpečiť aj mimoriadne rýchle dodanie prekladu. 


Sú úradné preklady uznávané v zahraničí? 

Áno. 


Sú úradné preklady uznávané inštitúciami na Slovensku? 

Samozrejme. 


Aké dokumenty je možné úradne preložiť? 

Akékoľvek. Neexistuje dôvod, ktorý by vylučoval úradný preklad určitých dokumentov. Najčastejšie realizujeme úradné preklady zmlúv, úradné preklady rozsudkov, úradné preklady matričných dokumentov, výpisov, či dokladov o vzdelaní. Časté sú napríklad aj preklady účtovnej dokumentácie či zdravotných záznamov


Má úradný preklad časovo obmedzenú platnosť? 

Nie. Platnosť úradného prekladu nie je nijako časovo obmedzená. V určitých situáciách sa však môže stať, že samotný zdrojový dokument má obmedzenú platnosť - týka sa to napríklad prekladu výpisu z registra trestov, či prekladu výpisu z obchodného registra


Aký je postup pri objednávke úradného prekladu

Doručenie dokumentov - stanovenie termínov a cien - samotný preklad - odovzdanie. Dokumenty určené na preklad nám môžete doručiť osobne, e-mailom alebo tradičnou poštou. Stanovenie termínu a ceny prebehne takmer okamžite, vyberiete si pre vás najvhodnejšie riešenie a o všetko ostatné sa už postaráme my. Vypracovaný úradný preklad vám odovzdáme dohodnutým spôsobom a budeme sa tešiť na vašu ďalšiu objednávku. Je to naozaj také jednoduché. 


Je potrebné dôkladne rozumieť úradným prekladom? 

Nie - kompetentná prekladateľská agentúra sa o všetko potrebné postará za vás. Konkrétne tej našej dôveruje množstvo klientov - či už ide o nadnárodné korporácie, živnostníkov či študentov - našich zákazníkov nezaťažujeme informáciami, ktoré sú pre nich nie sú podstatné. 


Koľko trvá úradný preklad? 

To záleží najmä od rozsahu prekladaného textu, jazykovej kombinácie a zamerania textu. V prípade frekventovaných jazykov vieme zabezpečovať aj skutočne expresné preklady


Koľko stojí úradný preklad? 

Cena úradného prekladu je daná najmä rozsahom prekladaného textu, jazykovou kombináciou či charakterom textu. Pri každom zadaní vopred stanovíme termíny i ceny, ktoré prísne dodržiavame. Nemusíte sa obávať žiadnych doplatkov či zmeškaných termínov. 


Je možné úradne prekladať viacjazyčné dokumenty? 

Áno. Radi tiež odporučíme najvýhodnejší zdrojový jazyk. 


S akým zdrojovým dokumentom je potrebné úradný preklad viazať? 

To je zvyčajne otázka na inštitúciu, pre ktorú preklad realizujete. Úradné preklady sa zvyknú viazať s originálom daného dokumentu, notárskou kópiou ale aj voľnou kópiou. Vo väčšine prípadov však vieme našim klientom kvalifikovane poradiť


Je potrebné prekladať notárske doložky a apostilly? 

Áno. Sú to formy overenia dokumentu a je potrebné ich prekladať. 


Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? 

Neváhajte sa na nás obrátiť. Radi poradíme