Aké služby (ne)poskytuje prekladateľská agentúra illyria?

14.01.2021

Naša prekladateľská agentúra zabezpečuje primárne štandardné a úradné preklady. Venujeme sa tiež korektúram, revíziám, lokalizáciám či tlmočeniu. Máte požiadavku? Neváhajte sa na nás obrátiť - radi pomôžeme!

Úradný preklad

Úradné preklady sú pre nás služba číslo jedna. Mohli ste sa s nimi stretnúť i pod názvom súdny preklad, úradne overený preklad, overený preklad či preklad s pečiatkou.

Prekladateľská agentúra illyria najčastejšie zabezpečuje úradné preklady do angličtiny a do nemčiny, no nemáme problém ani s akýmkoľvek iným svetovým jazykom.

Úradné preklady, na ktorých pracujeme najčastejšie, sú: úradný preklad diplomu, úradný preklad rodného listu / sobášneho listu, úradný preklad technického preukazu či zmluvy. Samozrejme, bez problémov dokážeme preložiť aj akýkoľvek iný dokument (úradný preklad rozsudku, výpisu z obchodného registra, potvrdenia o návšteve školy, vysvedčení, splnomocnenia a iné).

Štandardný preklad

V našej agentúre zabezpečujeme aj štandardné preklady (neúradné). Najčastejšie pracujeme na prekladoch manuálov, webových stránok, katalógov či brožúr, no nezaskočia nás ani dokumenty z prostredia IT, medicíny či priemyslu.

V prípade potreby vám radi vypracujeme i korektúry alebo revízie textovej dokumentácie.


A čo vám zabezpečiť nevieme?

Klienti sa na nás často obracajú s otázkou, či im vieme poskytnúť notársku kópiu, apostiláciu alebo superlegalizáciu dokumentu. Odpoveďou je, žiaľ, nie.

Prekladateľské agentúry takého služby spravidla neposkytujú, no aby sme vám uľahčili život, pripravili sme pre vás prehľad užitočných informácií týkajúcich sa daných úkonov.

Notárska kópia

V prípade, že potrebujete preklad zviazať s notársky overenou kópiou, odporúčame vám navštíviť notára ešte pred objednaním samotného prekladu - z dôvodu, že notársku doložku je potrebné preložiť tiež. Platí to však len v prípade, že inštitúcia, pre ktorú úradný preklad realizujete vyžaduje viazanie prekladu s overenou - notárskou kópiou. 

V prípade, že sa rozhodnete využiť služby našej prekladateľskej agentúry, ušetrite čas a navštívte notariát, ktorý sídli hneď vo vedľajšej budove.

Apostilácia

Apostila (alebo tiež Apostille) je vyššia forma overenia verejnej listiny. Vďaka apostile v krajinách, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru z 5. 10. 1961, nemusíme overovať zahraničné dokumenty prostredníctvom komplikovanejšej superlegalizácie.

Platí, že ak vám dokument vydali v zahraničí, apostilu treba tiež vybaviť v zahraničí. Všetky potrebné informácie týkajúce sa apostilácie zahraničných dokumentov nájdete na stránke MZV v sekcii cestovanie a konzulárne info/osvedčovanie dokladov/doklad vydaný v cudzine na použitie v SR.

Kde na Slovensku vybaviť apostilu? To závisí od toho, aký dokument potrebujete apostilovať: napríklad sobášny list apostiluje okresný úrad, dokumenty o vzdelaní Ministerstvo školstva, lekárske správy Ministerstvo zdravotníctva. Všetky potrebné informácie o apostilácii slovenských dokumentov nájdete na stránke MZV v sekcii cestovanie a konzulárne info/osvedčovanie dokladov/doklad vydaný v SR na použitie v cudzine.

Superlegalizácia

Superlegalizácia je, rovnako ako apostila, vyššie overenie verejnej listiny. Rozdiel medzi týmito dvoma overeniami je v tom, že superlegalizácia je potrebná v krajinách, ktoré nepristúpili k Haagskemu dohovoru z 5.10.1961, a teda neakceptujú apostilu.

Superlegalizácia je komplikovanejší, viacstupňový proces:

  1. Príslušný úrad na Slovensku vydá dokument.

  2. Nadradený úrad na Slovensku dokument osvedčí.

  3. Vypracuje sa úradný preklad dokumentu.

  4. Príslušný krajský súd overí pečiatku a podpis prekladateľa.

  5. Konzulárny odbor MZV SR osvedčí úradný preklad.

  6. Dokument sa predloží ambasáde tej krajiny, v ktorej má byť dokument použitý.

Odpovede na ďalšie otázky ohľadom overovania verejných listín a dokumentov nájdete na webstránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom úradných prekladov neváhajte kontaktovať našu prekladateľskú agentúru - radi poradíme, pomôžeme.