Overený preklad

09.12.2020

Potrebujete overený preklad? Tím prekladateľskej agentúry illyria je tu pre vás - neváhajte nás kontaktovať!

Overený preklad rovnako ako súdny preklad či preklad s pečiatkou je jedným z ľudových pomenovaní pre úradný preklad. Je to oficiálna forma prekladu, pri ktorej je garantovaná zhoda medzi prekladaným a preloženým textom, teda medzi zdrojovým dokumentom a jeho prekladom. Dokument určený na overený preklad sa zveruje do rúk kvalifikovaného úradného prekladateľa, ktorému Ministerstvo spravodlivosti SR udelilo právo zabezpečovať úradné preklady.

Za viac ako desať rokov praxe sa sme sa stretli s mnohými - viac či menej správnymi - pomenovaniami pre úradný preklad a overený preklad je jedným z nich.

Tento pojem pravdepodobne pramení z toho, že úradný preklad sa v niektorých prípadoch zväzuje s notársky overenou kópiou.

"Úradný prekladateľ iba opečiatkuje hotový preklad". Je možné, že pomenovanie overený preklad vzišlo z takéhoto zmýšľania, no môžme vám povedať, že takto to naozaj nefunguje. Úradný prekladateľ najprv dokument preloží a až následne sa svojou pečiatkou a podpisom zaručí za úplnú zhodu zdrojového textu s tým preloženým. V žiadnom prípade preklady len "neoveruje" dokumenty, ktoré niekto pred ním preložil.

Od našich klientov dostávame na overený preklad mnoho otázok. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať odpovede na tie najčastejšie.

Bude na tom preklade pečiatka?

Ako sme už spomenuli v riadkoch vyššie - áno, bude. Na prekladateľskej doložke, ktorá sa s prekladom zväzuje, vždy figuruje okrúhla pečiatka úradného prekladateľa. Nemusíte sa ničoho obávať - takýto overený preklad bude akceptovaný všetkými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.

Vie prekladateľská agentúra vystaviť notársky overenú kópiu dokumentu?

Žiaľ, nie, takéto služby neposkytujeme. S kópiami overenými notárom síce pracujeme, no nevystavujeme ich. Ak však potrebujete, aby bol váš preklad zviazaný s notársky overenou kópiou (napríklad rodného listu, vysvedčenia, diplomu a podobne), vo vedľajšej budove sídli notariát, kde vám s touto požiadavkou radi pomôžu. A za prekladom to už potom máte len na skok :)

Treba ku vám prísť osobne?

Netreba. Stačí, ak nám dokument, ktorý sa má prekladať, zašlete e-mailom vo forme scanu.

Ak potrebujete preklad zviazať s notársky overenou kópiou, stačí, ak ju prinesiete, keď si prídete po hotový preklad.

Ak máme preklad zviazať iba s vytlačeným scanom a postačí vám scan hotového úradného prekladu, nemusíte vôbec opustiť pohodlie vašej obývačky či kancelárie - všetko potrebné vybavíme telefonicky alebo e-mailom.

Prekladáte aj do nemčiny?

Áno. Na prekladoch do angličtiny a do nemčiny pracujeme najčastejšie. Nezaskočí nás však ani akýkoľvek iný svetový jazyk.

Potrebujete overený preklad? Máte ďalšie otázky alebo nejasnosti? Ozvite sa nám - náš tím vám veľmi rád pomôže!