Úradné preklady, na ktorých najčastejšie pracujeme

27.09.2020

Potrebujete úradný preklad? Alebo vás iba zaujíma, aké úradné preklady často realizuje kompaktná prekladateľská agentúra v Bratislave? 

Nech tak, alebo onak - ste tu správne a nižšie sa dočítate viac. Ak nemáte náladu na čítanie, tu je pointa: realizujeme úradné preklady všetkých typov dokumentov. Z a do všetkých svetových jazykov

Neváhajte sa na nás obrátiť. 


Úradné preklady do angličtiny 

Angličtina - slovenčina je náš najčastejšie prekladaný jazykový pár. Každodenne realizujeme úradné preklady z či do anglického jazyka. Úradne prekladáme všetky typy dokumentov. Práve vďaka popularite tejto jazykovej kombinácie vieme úradné preklady do angličtiny realizovať aj v skutočne expresných termínoch. Pokiaľ vás tlačí čas, sme tá správna adresa. Často sa stretávame s požiadavkou na súdny preklad do angličtiny, úradne overený preklad do angličtiny, či oficiálny preklad do angličtiny - nemajte však obavy: každé z týchto označení jednoznačne znamená úradný preklad. Pokiaľ máte akékoľvek nejasnosti ohľadom názvov úradných prekladov, vedzte, že v tom zďaleka nie ste sami a radi vám poradíme. Neváhajte sa nás opýtať. 

Úradné preklady do nemčiny 

Naša druhá najpopulárnejšia jazyková kombinácia. Nezaskočí nás žiadny typ dokumentu a ani potreba expresného dodania. Úradné preklady do nemčiny sú v našej agentúre pohodlné a jednoduché. Aj tu sa často stretávame s hovorovými označeniami: klienti často žiadajú súdne preklady do nemčiny, úradne overené preklady do nemčiny, prípadne oficiálne preklady do nemčiny. Žiadne starosti - v každom prípade ide o úradný preklad, ktorý bude rešpektovaný v zahraničí. Zaujímavý fakt pri prekladoch do nemčiny je vyšší nárast textu pri preklade - v niektorých prípadoch až dvadsaťpäť percent. Nemčina je síce členitý a komplexný jazyk, ale u nás sú nemecké preklady jednoduché a bezproblémové. 

Úradný preklad rodného listu 

Či už žijete v Bratislave, alebo zahraničí - úradný preklad rodného listu pre vás radi zabezpečíme. Rodné listy najčastejšie prekladáme z / do angličtiny a nemčiny. V prípade potreby vieme ich preklad zabezpečiť aj skutočne expresne - v niektorých situáciách dokonca v horizonte hodín. V každom prípade - ak potrebujete úradný preklad rodného listu (alebo akéhokoľvek iného matričného dokumentu), naša agentúra bude dobrou voľbou. 

Úradný preklad sobášneho listu

Úradný preklad sobášneho listu pre vás bez problémov a radi zabezpečíme. Pokiaľ pôjde o preklad z či do angličtiny či nemčiny, môžete rátať aj so skutočne expresným vyhotovením prekladu. Chcete vedieť, koľko bude trvať preklad? Matričné dokumenty sú v našej prekladateľskej agentúre každodenná záležitosť. V niektorých situáciách je potrebné viazanie prekladu s originálom či notárskou kópiou zdrojového dokumentu - pokiaľ máte nejasnosti, neváhajte sa nás opýtať, radi poradíme. 

Úradný preklad výpisu z registra trestov 

V našej agentúre je úradný preklad výpisu z registra trestov mimoriadne častá záležitosť. Pokiaľ ide o preklad z /do  anglického či nemeckého jazyka, môžete rátať aj s možnosťou skutočne rýchleho dodania. Úradný preklad výpisu z registra trestov je pre našich prekladateľov prechádzka ružovou záhradou a na naše termíny sa môžete spoľahnúť. Zaujíma vás, koľko trvá úradný preklad výpisu z registra trestov? 

Úradný preklad výpisu z obchodného registra 

Veľmi častá požiadavka z radov podnikateľov a právnických osôb - firiem. Pokiaľ potrebujete úradný preklad výpisu z obchodného registra do angličtiny či nemčiny, preklad pre vás zrealizujeme rýchlejšie, než si myslíte. Viac k informácií k termínom tu. Samozrejme - nezaskočí nás ani úradný preklad výpisu do akéhokoľvek iného, svetového jazyka. Úradné preklady realizované u nás budú plne akceptované inštitúciami v zahraničí. Úradný preklad výpisu z obchodného registra sa zvykne vo väčšine prípadov viazať priamo s originálom dokumentu - preto je potrebné jeho fyzické doručenie k nám. Neváhajte nám zavolať - radi s vami telefonicky prejdeme všetko potrebné. 

Úradný preklad živnostenského listu 

Nie, nezabúdame ani na živnostníkov. Úradný preklad vášho živnostenského oprávnenia radi zabezpečíme do akéhokoľvek svetového jazyka. Zvyčajne však pracujeme na úradnom preklade živnostenského listu do anglického či nemeckého jazyka. Informáciu o viazaní prekladu odporúčame získať u inštitúcie, pre ktorú preklad dokumentu realizujete. Potrebujete preklad živnostenského listu? Budeme radi, ak sa obrátite na nás. 

Úradný preklad diplomu

Doklady o ukončenom vzdelaní prekladáme takmer každodenne. Najčastejšia býva požiadavka na úradný preklad diplomu do angličtiny a úradný preklad diplomu do nemčiny. V mnohých prípadoch pracujeme aj na preklade dodatku k diplomu. Pokiaľ inštitúcia, pre ktorú úradný preklad realizujete vyžaduje aj preklad dodatku k diplomu, je vysoko pravdepodobné, že vás na to zreteľne vopred upozorní. Ak máte pochybnosti, radi vám poradíme my. Preklad sa v tomto prípade takmer nikdy nezväzuje s originálom dokumentu, ale s jeho notárskou kópiou - niekedy dokonca aj s bežnou kópiou. Tu sa dozviete, koľko trvá úradný preklad diplomu

Úradný preklad vysvedčenia 

Úradné preklady vysvedčení patria k našim najčastejším realizáciám. Úradný preklad vysvedčenia do angličtiny či nemčiny vieme zrealizovať aj skutočne expresne. Bez problémov však zariadime preklad aj do akéhokoľvek iného jazyka. Úradný preklad vysvedčenia sa takmer nikdy neviaže s originálom dokumentu - zvyčajne postačuje štandardná kópia a v určitých prípadoch notárska kópia zdrojového dokumentu. 

Úradný preklad technického preukazu

Doviezli ste si auto zo zahraničia? Žiadny problém - u nás vybavíte všetky potrebné preklady. Denne realizujeme úradné preklady technických preukazov, faktúr či kúpnych zmlúv. Pochopiteľne - najčastejšie sú u nás úradné preklady TP z nemčiny, ale nezaskočí nás ani taliančina, francúzština či holandčina. V tomto prípade sa preklady takmer nikdy neviažu s originálmi dokumentov, ale s ich bežnými kópiami. Aj preto môžete úradné preklady k vášmu dovezenému autu vybaviť z pohodlia vašej obývačky - scany či fotky dokumentov nám stačí zaslať e-mailom. Jednoduchšie než ste si mysleli, však? 

Úradný preklad zmluvy

Úradné preklady zmlúv sú dobrým príkladom prekladov neštandardizovaných dokumentov. Úradný preklad zmluvy kladie mimoriadne nároky na skúsenosť prekladateľa, jeho právne povedomie a znalosť právnych noriem ako v zdrojovom, tak aj v cieľovom jazyku. Na prekladoch zmlúv v našej agentúre pracujú iba naši najskúsenejší a najkvalifikovanejší prekladatelia. Dokonalá zhoda prekladu s originálom je zaručená v niekoľkých vrstvách: samotnou kvalifikáciou a oprávnením úradného prekladateľa, jeho podpisom, pečiatkou a doložkou, vedomosťou právnych následkov nesprávneho prekladu a v neposlednom rade aj poistením zodpovednosti za škodu. V skratke: preklad zmluvy musí byť po všetkých stránkach bezchybný. Najčastejšie pracujeme na prekladoch zmlúv do angličtiny a nemčiny, ale nezaskočí nás ani žiadny iný, svetový jazyk. Univerzálne pravidlo k viazaniu úradných prekladov zmlúv, žiaľ, neexistuje a v každom prípade postupujeme v zmysle požiadaviek klienta. Zaujíma vás, koľko trvá úradný preklad zmluvy

Úradný preklad rozsudku

Úradné preklady rozsudkov, ale aj inej právnej dokumentácie v našej prekladateľskej agentúre patria k pomerne častým realizáciám. Preklad rozsudku, podobne ako preklad zmluvy, kladie vysoké nároky na prekladateľa, jeho právne povedomie a prax. Zvyčajne rozsudky prekladáme z / do angličtiny a nemčiny, ale nemáme problém ani s akýmikoľvek inými jazykmi. Podobne ako pri preklade zmlúv, ani tu neexistuje univerzálne pravidlo k viazaniu prekladu - informáciu o viazaní prekladu vám poskytne inštitúcia, pre ktorú úradný preklad rozsudku realizujete. Alebo vám skúsime poradiť my. 


Úradné preklady všetkých ostatných dokumentov

Radi pre vás zariadime úradný preklad akéhokoľvek dokumentu, z alebo do akéhokoľvek jazyka

Neváhajte sa na nás obrátiť.