Preklady dokumentov Bratislava

11.11.2020


Potrebujete preklad dokumentov? Pomohla by vám šikovná prekladateľská agentúra v Bratislave? Alebo pôsobíte v zahraničí a preklad dokumentov potrebujete vybaviť na diaľku? Žiadny problém!

Tím našej prekladateľskej agentúry je tu pre vás - neváhajte nás kontaktovať!


Preklady dokumentov v Bratislave realizujeme už viac ako desať rokov. Pracujeme na úradných i štandardných prekladoch rôznych typov dokumentov: od brožúr cez lekárske správy a vysvedčenia až po komplikované zmluvy či preklady manuálov.

Často realizujeme napríklad úradný preklad rodného listu, sobášneho listu, preklad výpisu z registra trestov či preklad zmluvy.

Čo sa týka neúradných prekladov, našim klientov poskytujeme preklady dokumentov z rôznych odvetví: právo, medicína, priemysel, technológie, marketing...

Naši prekladatelia sú kvalifikovaní profesionáli a preklady dokumentov vypracovávajú naozaj kvalitne a svedomito. Na ich preklady sa vždy môžete stopercentne spoľahnúť!

Preklady dokumentov zabezpečujeme najmä do anglického a nemeckého jazyka, no pravidelne sa stretávame aj s maďarčinou, francúzštinou, španielčinou... v skratke, so všetkými svetovými jazykmi.

Koľko bude môj preklad dokumentov stáť? A koľko to bude trvať?

S týmito otázkami sa stretávame dennodenne, no žiaľ na ne neexistuje univerzálna odpoveď. Termín dodania i cena prekladu závisí od najmä od rozsahu zdrojového textu, tiež od jazyku, s ktorým sa bude pracovať a samozrejme i od toho, či sa jedná o úradný alebo o štandardný preklad dokumentov.

A aký je rozdiel medzi neúradným a úradným prekladom?

Úradný preklad je jedinou oficiálnou formou prekladu. Nazýva sa aj súdny preklad, úradne overený preklad či preklad s pečiatkou. Takýto preklad dokumentov je akceptovaný všetkými slovenskými i zahraničnými inštitúciami (súd, matrika, polícia...). Pečiatka a podpis úradného prekladateľa na poslednej strane prekladu zaručujú, že zdrojový text a preklad sú absolútne totožné dokumenty, ktoré sa líšia len v jazyku.

V niektorých situáciách teda "obyčajný" preklad dokumentov nie je postačujúci.

Potrebujete preklad a Bratislava je pre vás ďaleko? 

Žiadny problém! Naše prekladateľské služby v žiadnom prípade neobmedzujeme iba na Bratislavu a blízke okolie. Úradný preklad pre vás radi zabezpečíme kdekoľvek na Slovensku či v zahraničí - nezáleží na tom, kde sa nachádzate, vždy pre vás zabezpečíme prvotriedne preklady! Preklady dokumentov si u nás môžete pohodlne objednať e-mailom či telefonicky.

Ak hľadáte kvalitné a rýchle preklady, Bratislava vám ponúka veľa možností. No buďte si istí, že naša prekladateľská agentúra je tá správna. Naša kancelária sa nachádza v Ružinove na Seberíniho 9.

Neváhajte sa na nás obrátiť, vaše dokumenty u nás budú v dobrých rukách.