Preklady dokumentov Bratislava

11.11.2020


Potrebujete preklad dokumentov? Pomohla by vám šikovná prekladateľská agentúra v Bratislave? Alebo pôsobíte v zahraničí a preklad dokumentov potrebujete vybaviť na diaľku? Žiadny problém!

Tím našej prekladateľskej agentúry je tu pre vás - neváhajte nás kontaktovať!


Preklady dokumentov v Bratislave realizujeme už viac ako desať rokov. Pracujeme na úradných i štandardných prekladoch rôznych typov dokumentov: od brožúr cez lekárske správy a vysvedčenia až po komplikované zmluvy či preklady manuálov.

Často realizujeme napríklad úradný preklad rodného listu, sobášneho listu, preklad výpisu z registra trestov či preklad zmluvy.

Čo sa týka neúradných prekladov, našim klientov poskytujeme preklady dokumentov z rôznych odvetví: právo, medicína, priemysel, technológie, marketing...

Naši prekladatelia sú kvalifikovaní profesionáli a preklady dokumentov vypracovávajú naozaj kvalitne a svedomito. Na ich preklady sa vždy môžete stopercentne spoľahnúť!

Preklady dokumentov zabezpečujeme najmä do anglického a nemeckého jazyka, no pravidelne sa stretávame aj s maďarčinou, francúzštinou, španielčinou... v skratke, so všetkými svetovými jazykmi.

Koľko bude môj preklad dokumentov stáť? A koľko to bude trvať?

S týmito otázkami sa stretávame dennodenne, no žiaľ na ne neexistuje univerzálna odpoveď. Termín dodania i cena prekladu závisí od najmä od rozsahu zdrojového textu, tiež od jazyku, s ktorým sa bude pracovať a samozrejme i od toho, či sa jedná o úradný alebo o štandardný preklad dokumentov.

A aký je rozdiel medzi neúradným a úradným prekladom?

Úradný preklad je jedinou oficiálnou formou prekladu. Nazýva sa aj súdny preklad, úradne overený preklad či preklad s pečiatkou. Takýto preklad dokumentov je akceptovaný všetkými slovenskými i zahraničnými inštitúciami (súd, matrika, polícia...). Pečiatka a podpis úradného prekladateľa na poslednej strane prekladu zaručujú, že zdrojový text a preklad sú absolútne totožné dokumenty, ktoré sa líšia len v jazyku.

V niektorých situáciách teda "obyčajný" preklad dokumentov nie je postačujúci.

Potrebujete preklad a Bratislava je pre vás ďaleko? 

Žiadny problém! Naše prekladateľské služby v žiadnom prípade neobmedzujeme iba na Bratislavu a blízke okolie. Úradný preklad pre vás radi zabezpečíme kdekoľvek na Slovensku či v zahraničí - nezáleží na tom, kde sa nachádzate, vždy pre vás zabezpečíme prvotriedne preklady! Preklady dokumentov si u nás môžete pohodlne objednať e-mailom či telefonicky.

Ak hľadáte kvalitné a rýchle preklady, Bratislava vám ponúka veľa možností. No buďte si istí, že naša prekladateľská agentúra je tá správna. Naša kancelária sa nachádza hneď vedľa OC Central, na Metodovej 7. 

Neváhajte sa na nás obrátiť, vaše dokumenty u nás budú v dobrých rukách.