Úradné preklady dokumentov Bratislava

10.12.2020

Potrebujete úradne preložiť dokumenty? Prekladateľská agentúra illyria zabezpečuje úradné preklady dokumentov v Bratislave i na celom Slovensku či v zahraničí. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Úradné preklady dokumentov realizujeme v našej agentúre dennodenne. Najčastejšie máme na stole úradné preklady do angličtiny a do nemčiny. V jazykových kombináciách angličtina - slovenčina a nemčina - slovenčina operujeme skutočne rýchlo, no pravidelne tiež realizujeme preklady z a do všetkých svetových jazykov (francúzština, španielčina, maďarčina, ukrajinčina...).

Náš tím vypracováva úradné preklady dokumentov všetkých typov. Medzi tie najčastejšie patrí:

Rodný list i sobášny list sú štandardizované dokumenty s neveľkým obsahom. Vďaka tomu ich, najmä do angličtiny a do nemčiny, dokážeme preložiť naozaj rýchlo.

Čo sa týka týchto dokumentov, vieme vám povedať, že sa vo veľkej väčšine prípadov neviažu s originálom. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade platí, že tieto dokumenty prekladáme rýchlo (už do nasledujúceho pracovného dňa).

Splnomocnenie môžme pridružiť k vyššie spomenutým dokumentom a povedať, že jeho preklad budete mať hotový, ani sa nenazdáte.

Lekárska správa nie je štandardizovaným dokumentom. Jedná sa o vysoko odborný text, ktorého rozsah sa mení od klienta ku klientovi. Úradný preklad lekárskej správy pre vás, samozrejme, zariadime, no najlepšie urobíte, ak si na vybavenie takéhoto prekladu necháte dostatok času.

Či už sa jedná o rozsudok alebo inú právnu dokumentáciu, veľmi radi pre vás preklad zabezpečíme. Na nás a kvalifikovanosť našich prekladateľov sa (nielen) v oblasti prekladu právnych textov môžete spoľahnúť.

So zmluvami určenými na preklad sa stretávame naozaj často. Uvedomujeme si, že sa jedná o mimoriadne dôležitý dokument a môžete si byť istí, že vám dodáme kvalitne vypracovaný preklad.

Samozrejme, neprekladáme len horeuvedené dokumenty. Nech už potrebujete preložiť čokoľvek, naši prekladatelia si s vaším textom určite poradia. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Potrebujete úradné preklady dokumentov a Bratislava je vám ďaleko?

Nevadí! Pre našich klientov zabezpečujeme preklady nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku i vo svete. A teda či už si chcete objednať úradný preklad dokumentov v Bratislave, Poprade alebo Londýne či Budapešti, pre našu agentúru to nebude žiadny problém!

Ozvite sa nám, radi vám pomôžeme. Úradné preklady sú naša parketa!