Úradné preklady dokumentov

23.01.2024

Potrebujete úradné preklady dokumentov? Ste na správnej adrese. Zabezpečujeme úradné preklady z a do všetkých svetových jazykov. Radi pomôžeme s prekladom vášho dokumentu. 

Úradné preklady dokumentov sú vyžadované všade tam, kde je potrebná úplná a preukázateľná zhoda prekladu so zdrojovým textom. Veľmi zjednodušene: úradne preložené dokumenty sú potrebné na takmer všetky právne a oficiálne účely. Úradný preklad dokumentu zabezpečuje výhradne úradný prekladateľ s platnou akreditáciou MSSR. Úradné preklady sú často hovorovo označované aj ako súdne preklady, preklady s pečiatkou, notárske preklady či oficiálne preklady. V každom prípade sa však vždy jedná o úradný preklad. 

Ako si objednať úradné preklady dokumentov? 

Dokumenty určené na preklad nám môžete napríklad zaslať e-mailom a my vám radi stanovíme všetky dostupné termíny a ceny. Rovnako sa u nás môžete s dokumentmi zastaviť aj osobne - našu prekladateľskú agentúru nájdete v praktickej lokalite hneď vedľa OC Central, na Metodovej 7. 

Ako dlho trvajú úradné preklady dokumentov? 

Čas potrebný na preklad je daný najmä rozsahom textu, jazykovou kombináciou, formátom a inými faktormi. Na stanovenie termínov potrebujeme dokumenty vidieť. 

Koľko stoja úradné preklady? 

Na stanovenie termínov aj cien potrebujeme dokumenty vidieť. Stanovenie ceny a termínu prebehne v závislosti od spôsobu, akým nám dokumenty určené na preklad doručíte (osobne, alebo e-mailom). 

Je možné zabezpečiť úradný preklad dokumentov na počkanie

Zvyčajne nie. Vo výnimočných situáciach vieme preklady niektorých jazykových kombinácií a typov dokumentov zabezpečiť aj v priebehu niekoľkých hodín. Neváhajte sa nás opýtať. 

Do akých jazykov je možné zabezpečiť úradný preklad dokumentu? 

Zabezpečujeme preklady z a do všetkých svetových jazykov. Najčastejšie však zabezpečujeme úradné preklady dokumentov do angličtiny, úradné preklady dokumentov do nemčiny, ale tiež preklady do ruštiny, francúzštiny, holandčiny, arabčiny, španielčiny či maďarčiny. Neváhajte sa nás opýtať. 

Aké dokumenty je možné úradne preložiť? 

Krátka odpoveď je: akékoľvek. Najčastejšie však realizujeme úradný preklad zmluvy, úradný preklad vysvedčenia, úradný preklad výpisu z registra trestov, úradný preklad výpisu z orsr, či úradný preklad lekárskej správy

Kto zabezpečuje úradné preklady dokumentov? 

Úradný preklad môže vypracovať jedine úradný prekladateľ s platným oprávnením MSSR. Všetci naši prekladatelia toto oprávnenie majú. 

Ako vyzerá úradný preklad

Úradné preklady majú spravidla papierovú podobu. Preklad je so zdrojovým dokumentom spojený trikolórou, obsahuje prekladateľskú doložku, okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa a identifikačné číslo prekladu. 

Nenašli ste odpoveď alebo len nemáte náladu čítať? 

Zavolajte nám. Radi poradíme - pomôžeme.