Overený preklad vs. oficiálny preklad

17.08.2020

Žiadne prekvapenie sa nekoná - či overený, alebo súdny - v každom prípade ide o úradný preklad

Pojem overený preklad, prípadne oficiálny preklad je hovorové pomenovanie, ľudový názov úradného prekladu. Úradný preklad je oficiálna, právne záväzná forma prekladu, pri ktorej je garantovaná dokonalá zhoda prekladaného s preloženým. Úradné preklady majú papierovú podobu, so zdrojovým dokumentom sú spojené trikolórou, obsahujú prekladateľskú doložku a pečiatku úradného prekladateľa (preto sú občas označované aj ako preklady s pečiatkou). Každý úradný preklad má pridelené identifikačné číslo a je evidovaný v denníku úradného prekladateľa. 

Úradné preklady v Bratislave a po celom Slovensku realizujeme už takmer desať rokov. Za tú dobu sme sa už niekoľkokrát stihli zamyslieť nad naozaj mimoriadnym množstvom ľudových pomenovaní a hovorových označení úradných prekladov. V prvom rade - hovorové označenia prekladov v žiadnom prípade nevnímame ako problém, ale ako sympatickú súčasť našej práce, narušenie stereotypu a niekedy aj rozšírenie horizontov. A v druhom rade: sme tu na to, aby sme našim klientom rozumeli. Pokojne úradné preklady nazývajte tak, ako vám vyhovuje. Budeme vám rozumieť. 

S pojmom overený preklad sa stretávame naozaj často. Pri tomto označení úradných prekladov máme hneď niekoľko zdôvodnení. Overenie v tomto prípade podľa nás môže znamenať určitú paralelu s overenou - notárskou kópiou, s ktorou sa úradné preklady môžu, ale nemusia viazať. Pokiaľ je úradný preklad zviazaný s notársky overenou kópiou dokumentu, označenie overený preklad môže dávať určitý zmysel. Menej často sa stretávame aj s výrazom notárske preklady - tam je už ale súvislosť s notárskymi kópiami  zjavná. 

Naša druhá teória pôvodu tohto pomenovania je mierne odvážnejšia a žiaľ, vychádza z praxe. Už mnohokrát sme obdržali požiadavku v zmysle "nepotrebujem preklad - dokument som si už sám preložil - potrebujem naň iba pečiatku". Pokiaľ sa táto požiadavka zakladá na nejakej praktickej skúsenosti, desíme sa predstavy, ako to asi vyzerá v agentúre, ktorá rozdáva pečiatky na podomácky vypracované preklady. Chceme veriť, že ide iba o izolované prípady slovenského podnikateľského ducha, istú formu tvorivosti a zrejme aj kúsok dobrodružnej povahy. Pre úplnosť dodáme, že žiadne takéto overovanie domácich prekladov v našej agentúre nerealizujeme. Existuje naozaj veľa rozumných dôvodov, prečo úradné preklady robia akreditovaní úradní prekladatelia a nie opatrovateľky z Rakúska. 

Naša posledná teória k pojmu overený preklad je úplne nevinná: overené preklady možno chápať aj ako odskúšané preklady, preklady preverené zákazníkmi. Kto by predsa nechcel overenú a vyskúšanú kvalitu? 

Neváhajte si vybrať interpretáciu overených prekladov, ktorá sa vám pozdáva najviac. Isté je, že v každom prípade ide o úradný preklad

Oficiálny preklad je úplne neškodné, hovorové pomenovanie úradného prekladu. Rácio tohto pomenovania je zjavné - úradné preklady naozaj sú oficiálne preklady. Žiadna iná - oficiálna - forma prekladov neexistuje. 

Nech už potrebujete oficiálny, či overený preklad - sme tu pre vás. Oficiálne a overene prekladáme všetky typy dokumentov z a do všetkých svetových jazykov. Úradné preklady sú naša parketa. Budeme radi, ak sa obrátite na našu prekladateľskú agentúru.