Preklady ruština? Žiadny problém!

18.07.2021

Potrebujete úradný preklad z ruštiny? Alebo úradný preklad do ruštiny? Žiadny problém, ste na správnej adrese! Neváhajte sa na nás obrátiť. 

Preklady z ruštiny realizujeme takmer na dennej báze - či už ide o úradné preklady z ruštiny, úradné preklady do ruštiny, alebo štandardné preklady z/do ruského jazyka. 

Zabezpečujeme úradné preklady všetkých typov dokumentov. 

Najčastejšie realizujeme úradný preklad dokladov o vzdelaní - preklad diplomu, preklad vysvedčenia či preklad transkritpu. Časté sú tiež preklady rozsudkov, zmlúv, registrov či matričných dokumentov (preklad rodného listu, preklad sobášneho listu a podobne). 

Úradné preklady sú často hovorovo označované aj ako súdne preklady, overené preklady či oficiálne preklady s pečiatkou

Úradný preklad je jediná oficiálna a inštitúciami uznávaná forma prekladu - a to platí aj pre úradné preklady z ruštiny. Špecifikom ruských prekladov je tzv. transliterácia mien a priezvísk - prepis mien z azbuky do latinky a opačne. Nemusíte mať však žiadne obavy - o všetko potrebné sa postaráme za vás. 

Úradné preklady musia byť vypracované úradným prekladateľom s platným oprávnením MSSR pre danú jazykovú kombináciu - v tomto prípade pre preklady do ruštiny / z ruštiny. Úradný preklad má spravidla papierovú podobu a so zdrojovým dokumentom je spojený trikolórou. Úradné preklady tiež obsahujú okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa a tzv. prekladateľskú doložku. Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné číslo prekladu, evidenčné číslo úradného prekladateľa, vyhlásenie o zhode prekladu so zdrojovým textom a tiež vyhlásenie o vedomosti následkov nesprávneho prekladu. 

Úradné preklady sú uznávané inštitúciami na Slovensku ale aj v zahraničí. 

Čas potrebný na realizáciu prekladu je daný najmä samotným rozsahom prekladaného textu, ale aj jeho náročnosťou. Vo všeobecnosti platí, že preklady štandardizovaných dokumentov sú menej časovo náročné. V prípade nutnosti vieme zabezpečiť aj skutočne rýchle preklady z ruštiny - neváhajte sa nás opýtať.