Úradný preklad na počkanie?

03.09.2020

Nie tak úplne. Často dostávame otázku, či úradné preklady realizujeme na počkanie. 

Krátka odpoveď je: v určitých prípadoch a takmer na počkanie

Pokiaľ ide o úradný preklad štandardizovaného dokumentu do anglického či nemeckého jazyka a dve hodiny považujete za akceptovateľné "počkanie" - žiadny problém. Úradné preklady v takom prípade robíme na počkanie a radi pomôžeme. Neváhajte sa na nás obrátiť. 

Menej informovaný klient by si mohol myslieť, že v prekladateľskej agentúre nečinne sedí niekoľko úradných prekladateľov, čo celé dni čakajú práve na ten preklad "na počkanie". Predstava, ako úradný prekladateľ pracuje na preklade a klient za jeho chrbtom ťuká do mobilu je síce úsmevná, ale ťažko realizovateľná. 

V bežnej prekladateľskej agentúre nie je nič mimoriadne, ak je harmonogram prekladateľov zaplnený na týždne dopredu. V šikovnej prekladateľskej agentúre je však časť prekladateľov zameraná na krátkodobé projekty tak, aby ich pracovný rozvrh dokázal pružne absorbovať menšie zákazky. V prípade úradných prekladov z a do nemčiny a angličtiny to tak u nás je. Úradné preklady do angličtiny a nemčiny sú naša najpopulárnejšia služba - vďaka tomu vieme vždy zabezpečiť dostatok prekladateľskej kapacity a našim klientom dopriať skutočne expresný úradný preklad

V horizonte dvoch hodín vieme zvyčajne realizovať: úradný preklad diplomu, úradný preklad výpisu z registra trestov, úradný preklad vysvedčenia, úradný preklad rodného listu, úradný preklad sobášneho listu, úradný preklad potvrdenia či úradný preklad certifikátu. Uvedené platí pre jazykové kombinácie anglického a nemeckého jazyka

V praxi platí - čim obvyklejší je daný jazyk pre agentúru, tým rýchlejšie dodanie môžete očakávať. Platí to aj opačne - čím exotickejší jazyk, tým viac času je potrebného na realizáciu prekladu. Na jednej strane absolútne chápeme pohľad na vec á la"je to len pár riadkov", ale na druhej strane dôverne poznáme realitu nášho odvetvia. Očakávať úradný preklad na počkanie do arabčiny či čínštiny nie je úplne vhodné. 

Potrebujete úradný preklad čo najskôr? Radi pomôžeme. Zabezpečíme pre vás termín, ktorý vám bude vyhovovať.