Úradný preklad výpisu z registra trestov? Bez problémov!

23.11.2020

Potrebujete preklad výpisu z registra trestov pri nástupe do nového zamestnania či pri vybavovaní dokladov, potvrdení, certifikátov... ?

Nech už je situácia akákoľvek, na našu prekladateľskú agentúru sa môžete spoľahnúť. Neváhajte sa na nás obrátiť - radi pomôžeme! 

Úradný preklad výpisu z registra trestov sa nám v našej prekladateľskej agentúre ocitá na stole takmer každý deň. Najčastejšie tento dokument prekladáme do angličtiny alebo do nemčiny a v jazykových kombináciách slovenčina-nemčina či slovenčina-angličtina fungujeme naozaj rýchlo. Samozrejme, radi ho pre našich klientov vypracujeme v akomkoľvek inom svetovom jazyku.

Naši úradní prekladatelia sú vysoko kvalifikovaní profesionáli a s vašim prekladom si poradia ľavou-zadnou! A to sa samozrejme netýka len prekladu výpisu z registra trestov, ale všetkých typov dokumentov.

Výpis z registra trestov je štandardizovaný dokument menšieho rozsahu, a tak jeho preklad dokážeme zrealizovať naozaj rýchlo - v niektorých prípadoch dokonca do pár hodín. A teda ak už včera bolo neskoro, u nás ste na správnej adrese - vždy robíme všetko pre to, aby naši klienti odchádzali spokojní.

Chceli by ste vedieť, koľko trvá úradný preklad výpisu z registra trestov?

Treba preklad viazať s originálom výpisu alebo kópiou?

Úradný preklad výpisu z registra trestov je v tomto ohľade špecifický dokument. S istotou vám vieme povedať, že na to, aby bol preklad tohto dokumentu akceptovaný, mal by byť zviazaný s originálom.

To znamená, že dokument potrebujeme vo fyzickej podobe. Môžete nám ho priniesť osobne alebo zaslať poštou.

Potrebujete súdny preklad či úradne overený preklad, prípadne preklad s pečiatkou?

Žiadny problém! Všetky tieto pojmy označujú jedinú oficiálnu formu prekladu - úradný preklad. Úradný preklad je trikolórou zviazaný so zdrojovým dokumentom. Preklad tiež obsahuje prekladateľskú doložku, na ktorej figuruje pečiatka a podpis úradného prekladateľa, rovnako ako číslo, pod ktorým je preklad zapísaný v prekladateľskom denníku.


Neváhajte sa na nás obrátiť. Radi pomôžeme!