Úradný preklad daňového priznania

14.01.2021

Daňové priznanie už máte, no potrebujete ho aj preložiť? Na to tu sme! Neváhajte sa na nás obrátiť!

Úradné preklady realizujeme už viac ako desať rokov. Zabezpečujeme preklady všetkých typov dokumentov - samozrejme medzi ne patrí aj preklad účtovných dokumentov. Našim klientom často dodávame oficiálny preklad potvrdenia o príjme, úradný preklad účtovnej závierky a správy audítora, mzdového listu či overený preklad akejkoľvek inej finančnej dokumentácie.

Ak potrebujete preklad daňového priznania, v nasledujúcich riadkoch sa o ňom dočítate viac.

Koľko trvá úradný preklad daňového priznania?

Pri stanovovaní termínu dodania úradného prekladu vždy prihliadame na niekoľko premenných: rozsah a miera odbornosti prekladaného dokumentu a jazyková kombinácia (z/do akého jazyka sa bude preklať).

Daňové priznanie je síce štandardizovaný, no zároveň relatívne rozsiahly dokument. Obsahuje mnoho informácii, číselných údajov a je bohatý na odbornú finančnú terminológiu. Takýto typ dokumentu nie je na preklad jednoduchý, no ak máte záujem o úradný preklad do angličtiny alebo do nemčiny, vieme vám ponúknuť i skutočne bleskové termíny.

Koľko stojí úradný preklad daňového priznania?

Rovnako ako pri stanovení termínu, aj o cene úradného prekladu rozhoduje  viacero faktorov:

  1. Rozsah dokumentu: Platí, že čím väčší je rozsah zdrojového dokumentu, tým vyššia je cena za preklad. V tomto prípade rozhoduje typ daňového priznania (FO/PO).

  2. Typ prekladu: Pri daňovom priznaní o neúradnom preklade nemôže byť reč. Rozhodne potrebujete úradný preklad.

  3. Jazyková kombinácia: Je známe, že preklady do exotických jazykov (japončina, holandčina a pod.) sú drahšie. Medzi najlacnejšie patria úradné preklady do nemčiny a do angličtiny.

  4. Termín dodania: Pokiaľ pre vás už včera bolo neskoro a tlačí vás čas, vieme vám ponúknuť expresný termín dodania prekladu - ten je však, samozrejme, drahší ako štandardný.

Prečo úradný preklad a nie neúradný?

Štandardné preklady (neúradné) sa využívajú v situáciách, kedy nie je potrebné garantovať úplnú zhodu obsahu zdrojového dokumentu s prekladom (napríklad pri preklade webstránky či katalógu alebo manuálu).

Preklad daňového priznania si však takúto zhodu vyžaduje a preto je tým správnym rozhodnutím úradný preklad. Takýto typ prekladu sa vyznačuje tým, že je trikolórou zviazaný so zdrojovým dokumentom a prekladateľskou doložkou. Na tejto doložke figuruje poradové číslo prekladu, prekladateľov podpis a okrúhla pečiatka, vďaka čomu je garantovaná už spomínaná zhoda medzi prekladaným a preloženým.

Potrebujete úradný preklad daňového priznania či inej účtovnej dokumentácie? Ozvite sa nám - budeme vám vedieť pomôcť!