Úradné preklady: všetko, čo potrebujete vedieť

19.09.2020

Všetko potrebné o úradných prekladoch na jednom mieste. Najčastejšie otázky a odpovede. 


Potrebujete úradný preklad? Neváhajte sa na nás obrátiť. 

Čo sú úradné preklady? 

Úradné preklady sú oficiálnou formou prekladov. Podstatou úradných prekladov je dokonalá a preukázateľná zhoda prekladu s pôvodným textom. Úradné preklady majú papierovú podobu, so zdrojovým dokumentom sú zviazané trikolórou, obsahujú prekladateľskú doložku, podpis a okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa. Každý úradný preklad má pridelené unikátne identifikačné číslo, cez ktoré je spätne dohľadateľný. 

Na čo sa úradné preklady používajú? 

V skratke: na oficiálne účely. Najčastejšie však pri komunikácií so štátnou správou, inštitúciami, bankami, poisťovňami alebo na právne účely. Neviete, aký je rozdiel medzi úradným a štandardným prekladom? Radi poradíme - neváhajte sa nás opýtať. 

Platia úradné preklady v zahraničí?

Áno. 

Majú úradné preklady aj hovorové označenia? 

Množstvo. Úradné preklady sú často označované ako súdne preklady, preklady s pečiatkou, úradne overené preklady, certifikované preklady či oficiálne preklady. Viac o ľudových pomenovaniach úradných prekladov tu. V každom z uvedených pomenovaní však jednoznačne ide o úradný preklad. 

Dajú sa úradné preklady vybaviť online? 

Áno. V našej agentúre pre vás vieme zabezpečiť úradné preklady kamkoľvek - či už na Slovensku, alebo v zahraničí. 

Z a do akých jazykov zabezpečujeme úradné preklady? 

Realizujeme úradné preklady z a do všetkých svetových jazykov. Najčastejšie však zabezpečujeme úradné preklady do angličtiny a úradné preklady do nemčiny. Často tiež pracujeme na úradných prekladoch do maďarčiny, ruštiny, ukrajinčiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, holandčiny či arabčiny. Je váš dokument v inom jazyku? Žiadny problém - kontaktujte nás. 

Aké dokumenty je možné úradne preložiť? 

Akékoľvek. V našej agentúre pre vás vieme zrealizovať úradný preklad akéhokoľvek dokumentu - od diplomov, rodných listov či výpisov z obchodného registra, cez zmluvy, potvrdenia, certifikáty či rozsudky

Koľko úradné preklady trvajú? 

Záleží. Najmä od rozsahu textu, ale aj jazykovej kombinácie, náročnosti, zdrojového formátu a iných faktorov. Pokiaľ vás zaujíma, koľko presne bude trvať úradný preklad vášho dokumentu - neváhajte nám ho zaslať e-mailom. Obratom vám stanovíme dostupné termíny a príslušné ceny. V prípade úradných prekladov do angličtiny a nemčiny vás však naše expresné termíny zrejme príjemne prekvapia. 

Koľko úradné preklady stoja? 

Cena úradného prekladu je daná najmä rozsahom textu, jazykovou kombináciou, formátom zdrojového dokumentu, ale aj termínom vyhotovenia. Ceny a termíny idú ruka v ruke - čím rýchlejšie preklad potrebujete, tým viac vás bude stáť. Naopak - ak máte k dispozícii dostatok času, tým menej za preklad zaplatíte. Ak vás zaujíma presná cena úradného prekladu vášho dokumentu - neváhajte nám ho zaslať. Obratom od nás dostanete prehľadnú a zrozumiteľnú kalkuláciu termínov a cien. 

Čo znamená viazanie úradných prekladov? 

Úradné preklady majú spravidla papierovú podobu a so zdrojovým dokumentom sú spojené trikolórou. Zdrojovým dokumentom môže byť originál, notárska kópia originálu, bežná kópia či vytlačený scan. Je na rozhodnutí klienta s akým typom zdrojového dokumentu si preklad praje zviazať. Zvyčajne platí, že inštitúcia, pre ktorú preklad realizujete vás zreteľne upozorní ak vyžaduje viazanie prekladu s originálom či notárskou kópiou. Pokiaľ v tom nemáte istotou - neváhajte sa nás opýtať, radi poradíme.

Sú k úradným prekladom potrebné originály dokumentov? 

Nie. Pokiaľ vás inštitúcia (pre ktorú úradné preklady realizujete) vyslovene neupozorní, že vyžaduje viazanie prekladu s originálom dokumentu - postačí viazanie s notárskou kópiou. V mnohých prípadoch dokonca s bežnou kópiou či vytlačeným scanom. Pokiaľ máte pochybnosti, neváhajte sa nás opýtať. 

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? 

Neváhajte sa na nás obrátiť - prejdeme s vami všetko potrebné.