Úradné preklady do nemčiny. Rýchlo a ľahko.

31.01.2024

Potrebujete úradné preklady do nemčiny? Ste na správnom mieste – radi pomôžme. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Čo sú úradné preklady do nemčiny?

Úradné preklady sú jedinou oficiálne akceptovanou formou prekladu. Úradné preklady vyhotovuje úradný prekladateľ s platným oprávnením MSSR. Úradný preklad má spravidla papierovú podobu a skladá sa z troch častí: zdrojový dokument, preklad a prekladateľská doložka. Tá okrem iného obsahuje aj okrúhlu pečiatku a identifikačné číslo prekladu.

Zabezpečujete okrem úradných prekladov aj súdne preklady do nemčiny?

Áno. Úradné preklady sa často hovorovo označujú ako súdne preklady, preklady s pečiatkou, notárske preklady alebo oficiálne preklady. Tieto slovné spojenia vždy označujú jedno a to isté: úradný preklad. Ide o ľudové pomenovania úradných prekladov.

Sú úradné preklady do nemčiny uznávané aj v zahraničí?

Áno.

Koľko stoja úradné preklady do nemčiny?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Cenu ovplyvňuje viacero faktorov - napríklad:  jazyková kombinácia a rozsah dokumentu, ale aj termín, formát a podobne. To je dôvod, prečo na stanovenie cien aj termínov musíme dokument vždy vidieť.

Je nutné doručiť dokumenty na preklad osobne?

To závisí od konkrétnej situácie. V niektorých prípadoch nám stačí dokument poslať mailom. Pokiaľ si nie ste istý, odporúčame sa informovať u inštitúcie, pre ktorú preklad realizujete. Prípadne nám neváhajte zatelefonovať a my vám radi poradíme.

Koľko trvá úradný preklad do nemčiny?

Podobne ako pri stanovení ceny prekladu – zdrojový dokument potrebujeme vidieť. Dokument nám môžete doručiť osobne, alebo zaslať e-mailom. Čas potrebný na preklad je daný najmä jazykovou kombináciou, rozsahom textu, charakterom a zameraním textu ale aj formátom.

Aké typy dokumentov prekladáte úradne do nemčiny?

Akékoľvek. Dokážeme zabezpečiť úradný preklad všetkých dokumentov. Od úradného prekladu rodného listu cez úradný preklad výpisu z registra trestov až po úradný preklad zmluvy. Nezaskočia nás ani úradné preklady dokumentov technického alebo medicínskeho charakteru ako napríklad úradný preklad lekárskej správy. Tiež často realizujeme úradný preklad rozsudku, rozhodnutia či inej súdnej dokumentácie.

Zabezpečujete aj štandardné preklady do nemčiny?

Áno. Podobne ako v prípade úradných prekladov, aj štandardné preklady do nemčiny dokážeme realizovať veľmi rýchlo. Pokiaľ neviete aký typ prekladu potrebujete, radi vám poradíme.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali?

Neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžete a poradíme.