Expresné preklady

14.02.2022

Potrebujete expresný úradný prekad? Alebo odborný preklad naozaj rýchlo? Ak už včera bolo neskoro, sme tá správna adresa. 

Expresné preklady sú naša špecialita. Neváhajte nám zavolať.

Pokiaľ vás tlačí čas, nezdržujte sa čítaním a rovno nám zavolajte. Radi s vami prejdeme možnosti telefonicky a čím skôr na preklade začneme pracovať, tým skôr vám ho odovzdáme. 


Expresné preklady do angličtiny (aj expresné preklady z angličtiny) sú naša najpopulárnejšia služba. 

V tesnom závese nasledujú expresné preklady do nemčiny (rovnako aj preklady z nemčiny). 

Pre tieto jazykové kombinácie sme vyčlenili významnú časť našej dennej prekladateľskej kapacity - v mnohých prípadoch vieme preklad zabezpečiť dokonca v horizonte niekoľkých hodín. 

Stále však platí, že pokiaľ potrebujete expresný preklad, najlepšie ja obrátiť sa na nás čo najskôr - ideálne ráno, kým máme pre daný deň voľnú okamžitú kapacitu. Ak sa na nás obrátite hodinu pred koncom nášho pracovného času, naše možnosti pomôcť sú limitované (ale aj tak sa pre vás pokúsime urobiť maximum). 


Niekoľko situácií z praxe, kde naše expresné preklady zachránili deň (a náladu). 

Klient - fyzická osoba potreboval expresný úradný preklad výpisu z registra trestov do angličtiny. Prvý krok klienta bol telefonický kontakt, čím ušetril dlhé minúty tápania na webe. Cez telefón sme so zákazníkom prešli všetko potrebné a odporučili najefektívnejší postup. Preklad výpisu z registra trestov realizujeme takmer denne a aj preto sme spokojnému zákazníkovi mohli odovzdať preklad do anglického jazyka už za necelú hodinu. Áno, čítate správne - necelú hodinu. Ponáhľa úradný preklad výpisu z registra trestov aj vám? Neváhajte sa na nás obrátiť. 

Firemný zákazník požadoval expresný preklad výpisu z obchodného registra do nemčiny. Výpís z obchodného registra nášho klienta mal sedem strán a požiadavka bola preklad zrealizovať tak skoro, ako sa len dá. Keďže išlo o zavedeného firemného klienta, ktorý ovláda naše expresné postupy nestratili sme ani minútu času. Úradný preklad výpisu z obchodného registra bol klientovi odovzdaný za necelé tri hodiny. Našim zákazníkom sa snažíme dávať dôvody na spokojnosť a expresné preklady sú toho dobrým príkladom. Tento firemný zákazník je s našou prekladateľskou agentúrou spokojný už desiaty rok. 

Pre nás nový firemný klient potreboval urgentný preklad účtovnej závierky a správy auditora do anglického jazyka v rámci jedného pracovného dňa. Tento zákazník nemal overenú prekladateľskú agentúru na ktorú by sa mohol s istotou obrátiť. Pred nami oslovili aj iné prekladateľské agentúry - neúspešne. Údajne išlo o priveľké sústo, ktoré nie je možné preložiť za jeden deň. Máme radi výzvy a aj preto sme úradný preklad závierky aj správy zrealizovali za šesť hodín. Tento zákazník už overenú prekladateľskú agentúru má a my sa tešíme na siedmy rok spolupráce. 

Klient, fyzická osoba potreboval expresný preklad diplomu do nemeckého jazyka. Tento zákazník nás ráno navštívil osobne v našej kancelárií. Keďže sa nachádzame na dohodenie kameňom od OC Central, klientovi sme odporučili rannú kávu v nákupnom centre kým sa popasujeme s prekladom. Podľa dohody sme zákazníkovi volali ihneď, ako bol preklad hotový. Klient sa vrátil bez kávy, pretože si ju nestihol objednať. Na kávu nakoniec išiel, ale už s hotovým prekladom. Dúfame, že chutila a tešíme sa na novú požiadavku - či už od zavedených klientov, alebo nových. Ponáhľa preklad diplomu napríklad práve vám? 

Vyššie popísané situácie sú výsledkom súhry priaznivých okolností - ako na strane zákazníka, tak aj na strane prekladateľskej agentúry. Nesnažíme sa vyvolať dojem, že dokážeme nemožné - sú dni, kedy jednoducho aj tá najrýchlejšia prekladateľská agentúra v meste (illyria? :)) musí požiadavku odmietnuť. Je pritom úplne jedno, či ide o interné - kapacitné dôvody alebo požiadavka zákaznika je skutočne nerealizovateľná. V našej prekladateľskej agentúre je dodržiavanie termínov posvätné - nikdy nesľúbime niečo, čo nedokážeme dodržať. 

Pokiaľ hľadáte spoľahlivého a rýchleho dodávateľa prekladov - budeme radi, ak nás oslovíte.