Úradný preklad výpisu z registra trestov do angličtiny

16.03.2022

Potrebujete úradný preklad výpisu z registra trestov do angličtiny? 

Oficiálne preklady do angličtiny realizujeme denne a preklad výpisu z registra trestov u nás patrí k najčastejšie prekladaným dokumentom. 

Neváhajte sa na nás obrátiť, radi pomôžeme. Čo je úradný preklad výpisu z registra trestov? 

Úradný preklad je jediná oficiálna a inštitúciami uznávaná forma prekladu. Úradné preklady sa často hovorovo označujú aj ako súdne preklady, oficiálne preklady či overené preklady s pečiatkou. Podstata úradného prekladu je dokonalá zhoda prekladu so zdrojovým textom. Táto zhoda je garantovaná samotným oprávnením úradného prekladadateľa na vykonávanie overených prekladov pre daný jazyk - v tomto prípade anglický. Každý úradný preklad obsahuje formálne náležitosti stanovené vyhláškou - okrem iného aj okrúhlu pečiatku, prekladateľskú doložku a identifikátory prekladateľa aj prekladu. 

Je možné úradne preložiť výpis z registra trestov z pošty? 

Áno. Výpisy vydané poštou tvoria až 80% všetkých prekladov výpisov, ktoré do angličtiny realizujeme. Sú ľahko dostupné a uznávané inštitúciami. 

Je potrebné preklad spojiť s originálom výpisu? 

Záleží od situácie. Poradíme vám najvhodnejšie riešenie práve pre vašu situáciu. 

Bude úradný preklad výpisu platný v zahraničí? 

Áno. 

Je platnosť prekladu časovo obmedzená? 

Nie, samotný preklad nemá žiadne časové obmedzenie platnosti. Z logických dôvodov je však platnosť samotného výpisu z registra trestov limitovaná inštitúciou, ktorá od vás preklad požaduje - spravidla to býva 3 až 6 mesiacov. 

Koľko trvá preklad výpisu z registra trestov do angličtiny? 

V prípade potreby aj veľmi krátko. Pokiaľ už včera bolo neskoro, sme tá správná adresa. 

Ako objednať úradný preklad výpisu z registra trestov? 

Možností je niekoľko. Ak nám zavoláte, radi s vami prejdeme najpraktickejšie riešenie práve pre konkrétne vašu situáciu. 

Potrebujete poradiť s prekladom vášho výpisu, alebo akéhokoľvek iného dokumentu? 

Neváhajte sa na nás obrátiť - na to tu sme.