Úradné preklady: angličtina

06.04.2022


Potrebujete úradný preklad do angličtiny (alebo z angličtiny)? Ste na správnej adrese, na anglické preklady sme špecialisti. Anglické úradné preklady tvoria významnú časť našich tržieb a realizujeme ich na každodennej báze. Zabezpečujeme preklady všetkých typov dokumentov

Neváhajte sa na nás obrátiť - v anglických úradných prekladoch sme naozaj doma. Anglickým jazykom hovorí vyše 1,13 miliardy ľudí a v rebríčku najrozšírenejších jazykov je prvá. Denne realizujeme úradné preklady do angličtiny, úradné preklady z angličtiny, ale aj štandardné preklady (ľudovo: "bez pečiatky"). 

Čo je úradný preklad? 

V skratke: úradný preklad je jediná oficiálna forma prekladu. Úradný preklad musí byť vypracovaný úradným prekladatľom s platnou akreditáciou MSSR. Úradné preklady sú potrebné všade tam, kde je potrebná preukázateľná a záväzná zhoda prekladu a zdrojového textu. 

Čo je súdny preklad? 

Súdny preklad je hovorové označenie úradného prekladu. Často sa tiež používa pojem oficiálny preklad, overený preklad, notársky preklad či preklad s pečiatkou. V každom z uvedených prípadov ide o úradný preklad - žiadna "viac úradná" či "viac oficiálna" forma prekladu totiž neexistuje. 

Ako vyzerá úradný preklad? 

Úradný preklad má spravidla papierovú podobu, kde je preklad trikolórou spojený so zdrojovým dokumentom. Zdrojový dokument môže byť voľná kópia, vytlačený scan, notárska kópia alebo originál. Úradný preklad obsahuje okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa, prekladateľskú doložku, identifikačné číslo prekladu, vyhlásenie o zhode, vyhlásenie o právnych následkoch nesprávneho prekladu a evidenčné číslo úradného prekladateľa. 

Sú preklady do angličtiny niečím špecifické? 

Nie pre našu agentúru. Anglické preklady sú u nás zlatý štandard. Sú mimoriadne časté a ničím nás nezaskočia. Angličtina je jeden z jazykov, kde máme najväčšiu prekladateľskú kapacitu a vieme realizovať aj rozsiahle zadania v mimoriadne krátkom čase. 

Sú úradné preklady z angličtiny uznávané na Slovensku? 

Áno. 

Sú úradné preklady do angličtiny platné v zahraničí? 

Áno. 

Potrebujem úradný preklad. Je potrebná osobná návšteva kancelárie? 

Nie vždy. Stačí nám zavolať a radi s vami prejdeme vašu konkrétnu situáciu a najpraktickejší postup ohľadom prekladu práve tých vašich dokumentov. 

Aké dokumenty je možné úradne preložiť? 

Akékoľvek. 

Je na úradný preklad potrebný originál daného dokumentu? 

Nie. 

Koľko trvá úradný preklad do angličtiny? 

Záleží to najmä od rozsahu prekladaného textu. Ak vás zaujíma čas potrebný na preklad práve tých vašich dokumentov, stačí nám zavolať, alebo napísať e-mail. Preklady do angličtiny sú však jedna z našich najčastejších jazykových kombinácií a aj preto pre ne máme výbornú prekladateľskú kapacitu. V prípade potreby vieme anglické preklady realizovať aj skutočne rýchlo. 

Koľko stojí úradný preklad? 

Cena záleží od rozsahu prekladaného textu, požadovaného termínu a ďalších faktorov. Pokiaľ vás zaujíma cena prekladu vašich dokumentov, stačí zavolať, alebo nám napísať e-mail. 

Aké preklady do angličtiny sa realizujú najčastejšie? 

Veľmi časté sú úradné preklady matričných dokumentov (rodné listy, sobášne listy), diplomov, vysvedčení či iných dokladov o vzdelaní. Bežne tiež robíme napríklad úradný preklad výpisu z obchodného registra, preklad výpisu z registra trestov, úradný preklad zmluvy či preklad účtovnej závierky. Často tiež realizujeme napríklad preklad rozsudku, preklad závetu či preklad listu vlastníctva. Pokiaľ vás zaujíma, či zvládneme preklad práve toho vášho dokumentu do angličtiny - odpoveď je vždy áno. 

Nenašli ste odpoveď? 

Neváhajte sa nás opýtať, radi poradíme.