Prekladateľstvo a pojmy s ním spojené

23.02.2021

Prekladateľské odvetvie je plné zákutí, v ktorých sa veľa našich klientov stráca. Potrebujete sa nájsť? Čítajte ďalej! Potrebujete neúradný alebo úradný preklad? Nestrácajte čas a ozvite sa nám, radi vám pomôžeme!

V nasledujúcich riadkoch nájdete definície pojmov, s ktorými sa v našej práci stretávame skutočne často, no pre našich klientov je to hotová španielska dedina.

Úradný preklad

Úradný preklad, známy tiež ako súdny preklad, overený preklad či preklad s pečiatkou, je preklad dokumentu, pri ktorom je garantovaná zhoda medzi prekladaným a preloženým. Pracuje na ňom úradný prekladateľ, ktorého na prekladateľskú činnosť oprávňuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Každý úradný preklad má papierovú podobu, pričom sa preklad zväzuje so zdrojovým dokumentom a prekladateľskou doložkou.

Štandardný preklad

Štandardný preklad síce nevypracúva úradný, ale stále vyštudovaný kvalifikovaný prekladateľ. Štandardné preklady realizujeme pre dokumenty z medicínskeho, strojárskeho, farmaceutického, IT či iného prostredia. Pri týchto prekladoch nie je úradne garantovaná zhoda medzi zdrojovým textom a prekladom, preto sú vhodné len v situáciách, kde sa táto zhoda nevyžaduje (preklady webových stránok, katalógov, manuálov, projektovej dokumentácie a pod.).

Prekladateľstvo

Prekladateľstvo rozhodne nie je synonymom prekladateľskej agentúry. Je to odbor, ktorý na filozofických fakultách študujú budúci prekladatelia, aby mohli následne realizovať neúradné, úradné preklady či tlmočiť.

Zdrojový dokument

Zdrojovým dokumentom sa rozumie text vo východzom jazyku, ktorý sa bude prekladať - zdrojovým textom je teda napríklad rodný list v slovenčine, ktorý sa bude prekladať do nemčiny alebo kúpnopredajná zmluva vo francúzštine, ktorú treba preložiť do slovenčiny. Pre určenie celkovej ceny za neúradný či úradný preklad a termínu dodania je vždy najlepšie, ak nám zdrojový dokument môžete dodať k nahliadnutiu (osobne alebo e-mailom).

Prekladateľská doložka

Prekladateľská doložka je náležitosť, ktorú musí spĺňať úradný preklad. Je to dokument, na ktorom figuruje čestné prehlásenie, pečiatka a podpis úradného prekladateľa a tiež poradové číslo, pod ktorým je úradný preklad vedený v prekladateľskom denníku. Táto doložka sa trikolórou zväzuje so zdrojovým textom a prekladom.

Apostille

Veľa našich klientov nikdy neprišlo do kontaktu s apostiláciou dokumentu. A niet sa čomu čudovať - apostilácia sa predsa nevybavuje každý deň! My vám však vieme povedať len toľko, že prekladateľská agentúra môže vystaviť len úradný preklad, apostilu nie. Našim klientom odporúčame obrátiť sa na príslušný okresný úrad, prípadne súd či ministerstvo. Všetky potrebné informácie zaručene nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR v sekcii cestovanie a konzulárne info - osvedčovanie dokladov.

Veríme, že vďaka tomuto krátkemu terminologickému prehľadu sa teraz lepšie orientujete v problematike prekladov. Ak nejaký úradný preklad potrebujete, určite sa nám ozvite - preklady sú naša parketa!