Úradný preklad? Radi pomôžeme.

27.11.2023

Potrebujete úradný preklad? Ste na správnom mieste. 

Čo je úradný preklad?

Úradný preklad je jediná oficiálna forma prekladu všeobecne uznávaná inštitúciami. Úradný preklad sa niekedy označuje aj ako súdny preklad, preklad s pečiatkou alebo oficiálny preklad. Tieto názvy vždy označujú jedno a to isté: úradný preklad. Úradný preklad vyhotovuje úradný prekladateľ s platným oprávnením MSSR.

Ako vyzerá úradný preklad?

Úradný preklad má spravidla papierovú formu, ktorá sa skladá z niekoľkých častí: zdrojový dokument, preklad a prekladateľská doložka. Všetky časti sú spojené trikolórou. Každý úradný preklad obsahuje okrem iného aj okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa.

Je potrebné, aby bol úradný preklad spojený s originálom?

Preklad môže byť spojený s voľnou kópiou, notársky overenou kópiou alebo originálom. Túto otázku je najvhodnejšie smerovať inštitúcii, ktorá od vás preklad vyžaduje.

Do akých jazykov vyhotovujete úradné preklady?

Úradné preklady dokážeme zabezpečiť do všetkých svetových jazykov. Najčastejšie zabezpečujeme úradné preklady do angličtiny, úradné preklady do nemčiny, ale poskytujeme úradné preklady napríklad aj do francúzštiny, španielčiny, portugalčiny, ruštiny, ukrajinčiny či mnohých iných jazykov.

Aké typy dokumentov prekladáte?

Jednoduchá odpoveď znie: všetky. Venujeme sa úradným prekladom rôznych typov dokumentov od úradného prekladu rodného listu cez úradný preklad výpisu z registra trestov až po úradný preklad zmluvy, ale nezaskočí nás ani úradný preklad lekárskej správy alebo úradný preklad rozsudku.

Koľko trvá úradný preklad?

Žiaľ, na túto otázke neexistuje jednoznačná odpoveď. Čas potrebný na preklad je daný najmä rozsahom samotného textu, jazykovou kombináciou, zdrojovým formátom, zameraním textu a mnohými inými faktormi. Na stanovenie termínov a cien potrebujeme dokument vidieť. Je na vás, či sa nás rozhodnete navštíviť v kancelárii (Metodova 7 oproti OC Central) alebo je pre vás pohodlnejšie poslať nám dokumenty emailom.

Trvalo žijem v zahraničí, je možné si úradný preklad vybaviť online?

Áno, samozrejme. V mnohých prípadoch dokážeme celý proces vybaviť prostredníctvom pár mailov. Papierovú formu úradného prekladu vám tiež vieme zaslať poštou.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Neváhajte nás kontaktovať, radi vaše otázky zodpovieme.