Preklad výpisu z registra trestov

21.03.2024

Potrebujete úradný preklad výpisu z registra trestov? Ste na správnej adrese. Radi pomôžeme. 

Úradný preklad výpisu z registra trestov je jeden z najštandardnejších prekladateľských úkonov v našej prekladateľskej agentúre. Pokiaľ ide o preklad výpisu z registra trestov do angličtiny či nemčiny dokážeme preklad zabezpečiť aj mimoriadne rýchlo. Potrebujete preklad výpisu z registra trestov a už včera bolo neskoro? U nás ste na správnej adrese.

Čo je úradný preklad výpisu z registra trestov?

Úradný preklad je jediná oficiálna forma prekladu. Každý úradný preklad vyhotovuje úradný prekladateľ s platným oprávnením od MSSR. Úradný preklad sa niekedy hovorovo označuje aj ako súdny preklad, úradne overený preklad, notársky preklad alebo preklad s pečiatkou. Všetky tieto pomenovania bez akéhokoľvek rozdielu označujú jedno a to isté: úradný preklad.

Do akých jazykov dokážete zabezpečiť úradný preklad výpisu z registra trestov?

Pracujeme so všetkými svetovými jazykmi. Najčastejšie sa stretávame s požiadavkami na úradný preklad do anglického jazyka a nemeckého jazyka. V prípade potreby však vieme zabezpečiť úradné preklady z a do všetkých svetových, ale aj mnohých menších jazykov. 

Koľko trvá úradný preklad výpisu z registra trestov?

Všetko záleží od situácie. Najdôležitejším faktorom na stanovenie termínu je pre nás jazyková kombinácia. V prípade, že potrebujete úradný preklad do angličtiny alebo úradný preklad do nemčiny, vieme konať skutočné rýchlo. V prípade týchto dvoch jazykov vieme úradný preklad výpisu z registra trestov zabezpečiť dokonca v horizonte niekoľkých hodín.

Prekladáte aj výpisy z registra trestov z pošty?

Áno, väčšina výpisov, ktoré prekladáme sú z pošty. Okrem pošty vydáva výpis z registra trestov napríklad aj generálna prokuratúra.

Koľko stojí úradný preklad výpisu z registra trestov?

Na stanovenie konkrétnej ceny potrebujeme dokument vidieť. Dôvodom je, že neprekladáme len slovenské výpisy z registra trestov, ale aj tie zo zahraničia. Všetky majú svoje špecifiká a nemusia mať rovnaký počet strán či objem textu. 

Je potrebné viazať preklad s originálom výpisu?

Finálne rozhodnutie je vždy na vás, ale my odporúčame úradný preklad výpisu z registra trestov viazať s originálom. Dôvodom je, že každý výpis má "svoju životnosť" a teda jeho platnosť je časovo ohraničená požiadavkou inštitúcie, pre ktorú preklad realizujete. 

Dokážete zabezpečiť štandardný preklad výpisu z registra trestov?

Áno, samozrejme. Treba však podotknúť, že takýto preklad nedáva zmysel. Nie je pravdepodobné, že by inštitúcie takýto preklad uznali. Pokiaľ si nie ste istý, zavolajte nám a my radi poradíme.

Máte inú otázku, ktorá sa týka prekladu?

Neváhajte nás kontaktovať veľmi radi pomôžeme a zodpovieme otázky.