Koľko stojí úradný preklad dokumentu A4?

11.02.2022

Často sa stretávame so situáciami, kde nám zákazníci uvádzajú formát listu papiera ako mernú jednotku prekladu. Je to ľahko pochopiteľné - väčšina ľudí sa neživí prácou s textom a formát papiera majú podvedome spojený s určitým objemom textu. 

Potrebujete úradný preklad, ale nemáte náladu na čítanie? Radi s vami prejdeme všetko potrebné telefonicky - neváhajte sa na nás obrátiť
Nižšie sa dozviete, prečo prekladateľské agentúry neúčtujú: "preklad strany A4". 
Na obrázku vidíte dva úplne rovnaké listy papiera formátu A4. Tvárme sa, že ide o dva rôzne úradné preklady pre dvoch rôznych zákazníkov


Pokiaľ by naša prekladateľská agentúra účtovala preklady na "strany A4", ceny aj termíny by boli v tomto prípade pre oboch zákazníkov rovnaké. Správne? 


Z obrázku nižšie sa dozviete, prečo by to nebol dobrý nápad. 
Rozdiel je v objeme textu. Na dokumente vľavo sa nachádza presne jedna normostrana textu. Na dokumente vpravo je normostrán päť


Preložené do ľudskej reči: úradný prekladateľ by nad prekladom dokumentu vpravo strávil päťkrát viac času


Pre ilustráciu: šikovný prekladateľ by preklad dokumentu vľavo zvládol zhruba do jednej hodiny. Preklad dokumentu vpravo by mu zabral viac ako päť hodín. 


Najčastejšie využívanou účtovnou jednotkou prekladov je preto počet znakov, normostrán, slov či v niektorých krajinách aj tzv. riadkov. 


Veľkosť listu papiera, na ktorom je dokument vytlačený je z pohľadu prekladu nepodstatná


Z praxe vieme, že hustota textu je prípad od prípadu rôzna. 

Často realizujeme napríklad úradný preklad rodného listu, alebo úradný preklad sobášneho listu (či iných matričných dokumentov) a rozsah textu na jednej fyzickej strane takmer nikdy nepresiahne jednu normostranu. 

Vypracúvame tiež úradný preklad výpisu z obchodného registra, či úradný preklad účtovnej závierky, kde je pomer fyzických strán a normostrán zvyčajne jedna k jednej. 

Na oparnej strane spektra je napríklad úradný preklad rozsudku či úradný preklad lekárskej správy, kde sa takmer vždy nachádza na fyzickej strane viac normostrán - t.j. hustota textu je vyššia. 


Nenašli ste informáciu, ktorú ste hľadali? Potrebujete úradný preklad? Radi pomôžeme


Neváhajte nám zavolať.