Oficiálny preklad COVID dokumentov

02.05.2021

Chystáte sa vycestovať do zahraničia a slovenská verzia zdravotných dokumentov nestačí? Vraciate sa na Slovensko a potrebujete preklad zahraničných osvedčení? Žiadny problém! Obráťte sa na nás - radi vám pomôžeme!

Tím našej prekladateľskej agentúry pre vás bez problémov zrealizuje úradný preklad všetkých dokumentov, ktoré sa momentálne u nás i vo svete vyžadujú na umožnenie voľného pohybu. Radi pre vás preložíme:

  • potvrdenie o očkovaní,
  • potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19,
  • certifikát o vykonaní RT PCR testu alebo antigénového testu,
  • covid pass.

Vzhľadom na charakter daných dokumentov je viac než pravdepodobné, že štandardný preklad nebude postačujúci a preto vám odporúčame ten úradný (oficiálny preklad).

Čo to je oficiálny preklad?

Oficiálny preklad alebo tiež úradný preklad, súdny preklad či preklad s pečiatkou je jediná úradná forma prekladu. Oficiálny preklad garantuje úplnú zhodu medzi prekladaným a preloženým, pričom rozdiel je len a len v jazyku. Oficiálny preklad musí spĺňať niekoľko náležitostí: musí mať papierovú podobu, byť zviazaný trikolórou a obsahovať prekladateľskú doložku, na ktorej figuruje okrúhla pečiatka úradného prekladateľa.

Kedy potrebujem oficiálny preklad?

Na túto otázku, žiaľ, neexistuje univerzálna odpoveď. Všeobecne platí, že oficiálny (úradný) preklad je potrebný vtedy, keď štandardný (neúradný) preklad nestačí. Napríklad: Potrebujete preklad certifikátu s negatívnym výsledkom testu. V prípade, že ho vypracuje úradný prekladateľ, priloží k prekladu prekladateľskú doložku, ktorou sa zaväzuje, že nezmenil znenie originálneho textu (a teda - napríklad - výsledok testu). Štandardný preklad takúto doložku neobsahuje, a teda vám nikto nemusí uveriť, že ste výsledok testu nezamenili.

Ako objednať úradný preklad?

Objednať oficiálny preklad je oveľa ľahšie, než si myslíte! Jednoducho a hravo to zvládnete v troch krokoch:

  1. Zavolajte nám: oboznámime sa so všetkým potrebným, čo sa prekladu týka a vy dostanete odpovede na všetky prípadné otázky.
  2. Doručte nám dokumenty: spôsob doručenia dokumentov závisí od vás - ak potrebujete zviazať preklad s originálnym dokumentom alebo notárskou kópiou, bude potrebné doručiť dokument ku nám do agentúry. Ak nie, postačí nám scan alebo kvalitná fotografia.
  3. Preberte si hotový preklad: po úradný preklad si môžte prísť osobne alebo vám ho doručíme poštou, či emailom vo forme scanu.

Hotovo! Objednať oficiálny preklad COVID dokumentov naozaj nie je zložité. Zavolajte nám. Úradné preklady sú naša parketa !