Úradný preklad potvrdenia o očkovaní COVID-19

17.05.2021


Aktualizácia 24.5.2021: V súčasnosti už sú vydávané dvojjazyčné potvrdenia o očkovaní a teda ich úradný preklad do anglického jazyka potrebný nie jePotrebujete úradný preklad potvrdenia o očkovaní? 

Ste na správnej adrese. Oficiálne preklady očkovacích potvrdení realizujeme denne a najčastejšie ich prekladáme do anglického jazyka. Bez problémov však zabezpečíme aj súdny preklad do akéhokoľvek iného, svetového jazyka. Akou formou sa potvrdenie o očkovaní prekladá? 

V každom prípade a vždy ide o úradný preklad. Úradný preklad je veľmi často označovaný aj ako súdny preklad, oficiálny preklad či certifikovaný preklad. Vaše potvrdenie o zaočkovaní musí byť preložené úradným prekladateľom s akreditáciou MSSR. Pochopiteľne, všetci naši prekladatelia túto akreditáciu majú. 

Do akého jazyka vieme potvrdenie o očkovaní preložiť? 

Pracujeme so všetkými svetovými jazykmi. Najčastejšie však potvrdenia úradne prekladáme do anglického jazyka. Pomerne časté sú tiež preklady potvrdenia o očkovaní do nemčiny

Bude preklad uznaný v zahraničí? 

Áno. 

Ako preklad potvrdenia o očkovaní vyzerá? 

Ako každý úradný preklad, aj preklad dokumentácie o očkovaní má papierovú podobu. Preklad je fyzicky zviazaný trikolórou so zdrojovým dokumentom, obsahuje prekladateľskú doložku, okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa a identifikačné číslo prekladu. V mnohých prípadoch dokonca postačuje iba scan prekladu. Inštitúcia, pre ktorú preklad realizujete vám bude vedieť povedať viac. 

Je potrebné doručiť nám originál potvrdenia o zaočkovaní? 

Nie. Preklady očkovacích potvrdení sa spravidla viažu s vytlačenými scanmi / voľnými kópiami. Je úplne v poriadku nám predmetný dokument zaslať e-mailom. O všetko ostatné sa postaráme. 

Koľko trvá úradný preklad potvrdenia? 

V prípade prekladu potvrdenia do anglického a nemeckého jazyka vieme preklady realizovať mimoriadne rýchlo. Na stanovenie presných termínov nám stačí dokument zaslať e-mailom a obratom vám spracujeme prehľadnú kalkuláciu. Vyberiete si tak termín a cenu, ktorá sa vám bude hodiť. 

Koľko oficiálny preklad potvrdenia stojí? 

Ceny prekladov sa odvíjajú najmä od rozsahu prekladaného textu. Zatiaľ však neexistuje jednotný dokument potvrdzujúci očkovanie, preto každé zadanie musíme naceňovať individuálne. Dokument nám stačí zaslať e-mailom a do pár chvíľ vám stanovíme presné termíny a ceny, z ktorých si určite vyberiete. 

Je potrebné prekladať potvrdenia podania jednotlivých dávok vakcíny? 

Žiaľ, nevieme jednoznačne odpovedať. Je to otázka na inštitúciu, pre ktorú preklad potvrdenia o očkovaní realizujete. 

Má úradný preklad potvrdenia o očkovaní časovo ohraničenú platnosť? 

Nie. Platnosť úradných prekladov nie je nijak časovo ohraničená. Pokiaľ raz úradný preklad vznikol, úradným prekladom zostáva už navždy. K časovej platnosti samotného zdrojového dokumentu (potvrdenia) sa v tomto momente, žiaľ, vyjadriť nijako nevieme - je to mimo nášho dosahu. 

Máte otázku? 

Neváhajte sa nás opýtať. Radi poradíme, pomôžeme.