Úradný preklad diplomu? U nás žiadny problém!

20.07.2022

Potrebujete úradný preklad diplomu? Ste na správnej adrese. Úradné preklady diplomov realizujeme na dennej báze. Radi pomôžeme aj s vašim prekladom.

Najčastejšie pre našich zákazníkov zabezpečujeme úradný preklad diplomu do angličtiny a úradný preklad diplomu do nemčiny. Častou súčasťou prekladu diplomu je aj úradný preklad dodatku k diplomu, ktorý bez problémov zvládneme tiež. 


Čo znamená úradný preklad diplomu? 

Úradný preklad je často hovorovo označovaný aj ako súdny preklad, oficiálny preklad, overený preklad či preklad s okrúhlou pečiatkou. V každom prípade sa vždy jedná o úradný preklad. Úradný preklad je jediná oficiálna a právne záväzná forma prekladu. Podstatou úradného prekladu je dokonalá zhoda prekladu so zdrojovým dokumentom. Úradný preklad môže vypracovať iba úradný prekladateľ s platným oprávnením MSSR. 

Ako objednať úradný preklad diplomu? 

Môžete sa u nás zastaviť osobne, alebo nám scan dokumentu jednoducho zaslať e-mailom. Obratom stanovíme dostupné termíny a prejdeme s vami možnosti odovzdania a úhrady. Pustíme sa do prekladu a vypracovaný preklad vám dohodnutou metódou odovzdáme. 

Koľko trvá úradný preklad diplomu? 

Pokiaľ už včera bolo neskoro a tlačí vás čas, sme tá správna adresa. V prípade frekventovaných jazykov (preklad diplomu do nemčiny, či preklad diplomu do angličtiny) vieme preklad zabezpečiť aj v mimoriadne krátkych časoch - už do jedného pracovného dňa. Pokiaľ však máte času dostatok, odporúčame využiť náš štandardný termín prekladu. 

Ako vyzerá úradný preklad diplomu? 

Úradné preklady majú spravidla papierovú podobu a so zdrojovým dokumentom sú spojené trikolórou. Zdrojovým dokumentom môže byť voľná (štandardná) kópia vášho diplomu alebo jeho notárska kópia. Originál diplomu sa s prekladom viazať nezvykne. Je výhradne na rozhodnutí klienta, s akým zdrojovým dokumentom si praje preklad diplomu spojiť. Oficiálny preklad diplomu taktiež obsahuje prekladateľskú doložku, okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa a identifikačné číslo prekladu. 

Je potrebné priniesť originál diplomu? 

Nie. Nie je zvykom spájať preklad s originálom diplomu. Preklady diplomov sa štandardne spájajú s voľnými alebo notárskymi kópiami (podľa požiadavky klienta). 

Je potrebné prekladať aj dodatok k diplomu? 

Toto je otázka na inštitúciu, pre ktorú preklad realizujete. Preklad dodatku k diplomu však pre vás bez problémov vieme zabezpečiť tiež. 

Je možné vybaviť preklad diplomu online? 

Áno. Scan diplomu nám stačí zaslať e-mailom a my sa postaráme o všetko potrebné. 

Je možné doručiť preklad do zahraničia poštou? 

Žiadny problém. 

Máte otázku? 

Zavolajte nám - radi s vami prejdeme všetko potrebné.