Preklad lekárskej správy

18.03.2024

Potrebujete úradný preklad lekárskej správy? Ste na správnej adrese, radi pomôžeme. 

Lekárske správy patria medzi dokumenty, ktoré prekladáme pravidelne. Lekárska správa je špecializovaný a náročný text, ktorý je plný skratiek, odborných termínov a v niektorých prípadoch aj chýb a preklepov. To sú dôvody, prečo nie je možné vypracovať preklad lekárskej správy na počkanie. Našim klientom odporúčame, aby si na preklad lekárskej správy nechali dostatok času. Lekárske správy sú výzvou aj pre naozaj skúseného prekladateľa.

Čo je úradný preklad lekárskej správy?

Úradný preklad sa niekedy ľudovo nazýva aj preklad s pečiatkou, súdny preklad alebo oficiálny preklad. Všetky tieto označenia pomenúvajú jedno a to isté: úradný preklad. Ten je najvyššou formou prekladu, ktorú spravidla vyžadujú inštitúcie. Všetky úradné preklady vyhotovuje úradný prekladateľ s platným oprávnením MSSR. Úradný preklad garantuje úplnú zhodu medzi zdrojovým textom a prekladom, čo je aj pri lekárskej správe naozaj dôležité.

Do akých jazykov viete zabezpečiť preklad lekárskej správy?

Do všetkých svetových jazykov. Najčastejšie realizujeme preklad lekárskej správy do angličtiny a nemčiny, ale ponúkame širokú škálu jazykov. Vieme zabezpečiť úradný preklad do ruštiny, francúzštiny, španielčiny a mnohých iných. V prípade otázok na konkrétny jazyk nás neváhajte kontaktovať - radi odpovieme.

Ako dlho trvá úradný preklad lekárskej správy?

Lekárska správa je veľmi špecifický dokument, ktorý nemá stanovený rozsah a má mimoriadne odborný charakter. Z toho dôvodu potrebujeme lekársku správu najskôr vidieť - aby sme mohli určiť termín vyhotovenia prekladu.

Koľko stojí úradný preklad lekárskej správy?

Ako už bolo spomenuté v predošlej otázke, nedovolíme si odhadnúť cenu prekladu bez toho, aby sme dokument videli. Mernou jednotkou, ktorá sa využíva v oblasti prekladov je normostrana. Môže sa stať, že jedna fyzická strana lekárskej správy v sebe "skrýva" niekoľko normostrán. Aby sme predišli nedorozumeniam, cenu uvádzame až keď máme dokument pred sebou –  či už v papierovej, alebo elektronickej podobe.

Je úradný preklad lekárskej správy akceptovaný v zahraničí?

Áno, samozrejme.

Je nutné preklad lekárskej správy zviazať s originálom?

Všetko záleží od inštitúcie, pre ktorú preklad vyhotovujete. Najlepšie bude, keď sa informujete práve tam. Z praxe vieme, že zákazníci si úradné preklady lekárskej správy zvyknú viazať s originálmi a s kópiami približne v rovnakom pomere. Ak si nie ste istý, tak viazanie s originálom nikdy nič nepokazí.

Je možné vyhotoviť neúradný/štandardný preklad lekárskej správy?

Samozrejme, možné to je, ale tento typ prekladu by nedával vo väčšine prípadov žiadny zmysel.  Štandardný preklad má význam jedine vtedy, ak si ho chcete zadovážiť pre svoje vlastné potreby.

Môžem si u vás objednať preklad lekárskej správy, aj keď nie som z Bratislavy?

Samozrejme. Lekársku správu nám môžete poslať emailom spolu so základnými informáciami o jazykovej kombinácii a telefonickým kontaktom na vás. V priebehu pár minút od nás dostanete mail s konkrétnym termínom aj cenou. Po vyhotovení prekladu vám ho môžeme poslať poštou alebo emailom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Kontaktovať nás môžete telefonicky alebo mailom. V oboch prípadoch radi zodpovieme na vaše otázky.