Úradný preklad zmluvy: žiadny problém

08.04.2024

Potrebujete úradný preklad zmluvy? Ste na správnom mieste. Úradný preklad zmluvy zabezpečujeme pre našich klientov pravidelne. 

Úradné preklady dokumentov z právnej oblasti patria medzi najnáročnejšie. Úradný preklad zmluvy môže byť kvôli právnemu charakteru považovaný za chúlostivú záležitosť. To je aj dôvod, prečo úradné preklady zmlúv v našej prekladateľskej agentúre vyhotovujú iba úradní prekladatelia s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Naši úradní prekladatelia sú kvalifikovaní profesionáli, ktorí ovládajú slovenské aj zahraničné právne normy a terminológiu.

Čo je úradný preklad zmluvy?

Úradný preklad je najvyššia a jediná oficiálna forma prekladu. Všetky úradné preklady vyhotovujú iba úradní prekladatelia s platným oprávnením od MSSR. Úradný preklad zmluvy sa spravidla skladá zo zdrojového dokumentu, prekladu a prekladateľskej doložky, ktorá okrem iného obsahuje aj okrúhlu pečiatku prekladateľa.

Koľko stojí úradný preklad zmluvy?

Na túto otázku vieme odpovedať až keď dokument uvidíme. Cena úradného prekladu sa odvíja od viacerých faktorov, ktorým je rozsah dokumentu, jazyková kombinácia a mnohé iné. Pokiaľ vás zaujíma cena úradného prekladu zmluvy stačí nám ju poslať mailom. V priebehu pár minút budete okrem ceny poznať aj termín vyhotovenia.

Úradný preklad akých typov zmlúv dokážeme zabezpečiť?

Všetkých. Od krátkych po rozsiahle, od jednoduchých až po mimoriadne komplexné. Medzi najčastejšie prekladané patrí úradný preklad kúpnej zmluvy, úradný preklad nájomnej zmluvy, úradný preklad spoločenskej zmluvy či úradný preklad pracovnej zmluvy a mnohé iné.

Dokážeme zabezpečiť úradný preklad zmluvy na počkanie?

Záleží od situácie. Ako už bolo vyššie spomenuté, preklad zmluvy je náročný kvôli právnej terminológii a v mnohých prípadoch aj rozsahu. Na stanovenie času potrebného na vyhotovenie prekladu potrebujeme dokument vidieť.

Je úradný preklad zmluvy platný aj v zahraničí?

Áno.

Do akých jazykov dokážeme zabezpečiť úradný preklad zmluvy?

Do všetkých svetových jazykov. Najčastejšie sa stretávame s požiadavkou na úradný preklad zmluvy do angličtiny a nemčiny, ale radi pomôžeme aj s úradným prekladom do ruštiny, francúzštiny, španielčiny a mnohých iných.

Máte inú otázku?

Neváhajte nám zavolať. Radi poradíme.