Preklady dokumentov: jednoducho a rýchlo

19.07.2021

Prekladanie dokumentov je pre veľkú väčšinu ľudí iba občasná záležitosť, ktorej nemajú dôvod sa hlbšie venovať. Vieme o tom a rátame s tým. Potrebujete preklad dokumentov a máte akékoľvek nejasnosti či otázky? Radi s vami prejdeme všetko potrebné - zrozumiteľne a v ľudskej reči. 

Neváhajte sa na nás obrátiť. Zabezpečujeme preklady dokumentov z a do všetkých svetových jazykov. Prekladáme všetky typy dokumentov. 

Pokiaľ nemáte možnosť alebo chuť nám zavolať - žiadny problém: nižšie sa dozviete viac. 


Prvý krok je jednoduchý: potrebujete si ujasniť, ktoré dokumenty sú určené na preklad. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti, pokúste sa vec vyjasniť s inštitúciou, pre ktorú preklad budete realizovať. Ak ste sa nedopracovali k uspokojivej odpovedi, neváhajte sa poradiť s nami. Vo veľkej väčšine situácií vieme pomôcť dobrou radou z praxe. 

V nasledujúcom kroku je potrebné tiež definovať aj tzv. "viazanie prekladu". Nedajte sa odradiť, celá vec je oveľa jednoduchšia, než znie. Úradný preklad musí byť spojený (zviazaný trikolórou) so zdrojovým dokumentom (pôvodný dokument, ktorý sa prekladal). Zdrojovým dokumentom môže byť originál, voľná kópia, alebo notárska kópia. Otázka na klienta teda je, či si praje preklad spojiť s originálom daného dokumentu, jeho voľnou kópiou, alebo jeho notárskou kópiou. Ak v tom nemáte jasno, vôbec sa tým netrápte - radi poradíme. Z praxe vám však vieme napríklad povedať, že úradný preklad technického preukazu sa spravidla viaže s voľnou kópiou. Úradný preklad výpisu z registra trestov, alebo úradný preklad výpisu z obchodného registra sa spravidla viaže s originálom. Úradný preklad diplomu a dodatku k diplomu sa zase zvyčajne viaže s notárskou kópiou. 

Forma doručenia dokumentov na preklad záleží najmä od požiadavky na viazanie (vysvetlené vyššie). Pokiaľ sa bude úradný preklad viazať s voľnou kópiou, dokument stačí zaslať e-mailom. Pokiaľ sa však preklad bude viazať s originálom či notárskou kópiou, je potrebné nám ho fyzicky doručiť - osobne, alebo poštou. Pokiaľ vás tlačí čas, vieme sa do prekladu pustiť aj na základe scanov zaslaných e-mailom a samotné zviazanie dokumentov s vami vybavíme až pri odovzdaní. 

Ihneď po obdržaní dokumentov na preklad s vami prejdeme dostupné termíny a ceny. Vyberiete si a od tohto bodu si už môžete vydýchnuť - vaše preklady sú v dobrých rukách. Postaráme sa o všetko potrebné a preložené dokumenty vám odovzdáme v dohodnutej forme a termíne

Jednoduché, nie? Prekladanie dokumentov je naša parketa. A aby sme nezabudli: termíny a ceny garantujeme. Žiadne meškania. Žiadne doplatky pri odovzdaniach. Myslíme si, že tak by to v slušnej prekladateľskej agentúre malo vyzerať. Budeme radi, ak preklady dokumentov zveríte nám.