Preklad vysvedčenia

19.03.2024

Úradný preklad vysvedčenia je v našej prekladateľskej agentúre často realizovaným zadaním. Potrebujete ho expresne rýchlo? 

Ste na správnom mieste, neváhajte nám zavolať a všetko vyriešime - aj krkolomný termín. 

Čo je úradný preklad vysvedčenia?

Úradný preklad sa ľudovo označuje aj ako súdny preklad, preklad s pečiatkou alebo úradne overený preklad. Všetky pomenovania označujú jedno a to isté bez akéhokoľvek rozdielu: úradný preklad. Úradný preklad je jediná inštitúciami akceptovaná forma prekladu. Úradné preklady vyhotovuje úradný prekladateľ s platnou akreditáciou od MSSR.

Do akých jazykov zabezpečujete úradný preklad vysvedčenia?

Úradný preklad dokážeme zabezpečiť do, ale aj zo všetkých svetových jazykov. Najviac využívané sú úradné preklady do nemeckého jazyka a anglického jazyka. V prípade týchto dvoch jazykov vám preklad vysvedčenia vieme zabezpečiť aj skutočne rýchlo. Problém nám nerobia ani preklady do iných jazykov ako napríklad úradný preklad do francúzštiny, ukrajinčiny, ruštiny alebo maďarčiny.

Je úradný preklad vysvedčenia platný aj v zahraničí?

Áno. 

Je potrebné viazať úradný preklad vysvedčenia s originálom?

Nie je zvykom viazať úradný preklad vysvedčenia s originálom. Pokiaľ si nie ste istý, najlepšie je informovať sa u inštitúcie, pre ktorú preklad vyhotovujete. Pokiaľ nechcete použiť originál, tak je vhodné použiť notársky overenú kópiu, ale v mnohých prípadoch postačuje aj voľná kópia (scan). 

Koľko trvá preklad vysvedčenia? 

To záleží najmä od objemu prekladaného textu a jazykovej kombinácie. Na stanovenie termínov (aj cien) potrebujeme dokument vidieť. Môžete nám ho priniesť osobne, alebo zaslať mailom. 

Koľko stojí preklad vysvedčenia? 

Podobne ako v bode vyššie - cena prekladu vysvedčenia je daná najmä samotným rozsahom textu, jazykovou kombináciou a inými faktormi. Na stanovenie cien (a termínov) potrebujeme dokument vidieť. Máte možnosť nám ho priniesť osobne, alebo zaslať mailom. 

Môžem si objednať úradný preklad vysvedčenia online?

Áno. Stačí, ak nám scan vysvedčenia pošlete emailom spolu s cieľovým jazykom prekladu a telefonickým kontaktom. V priebehu pár minút budete poznať konkrétnu cenu aj s termínom odovzdania. Celý proces od zadania objednávky až po zaslanie prekladu formou scanu vieme vybaviť prostredníctvom pár mailov.

Máte na nás inú otázku?

Neváhajte nás kontaktovať – radi pomôžeme.