Mýty a legendy o úradných prekladoch 

27.08.2020

Často sa stretávame so skutočne divokými interpretáciami úradných prekladov. Pre širokú verejnosť môže byť čiara medzi prekladateľskou realitou a holým nezmyslom niekedy ťažko postrehnuteľná. 

A je to absolútne v poriadku  - bežný človek nemá šancu ani dôvod sa v úradných prekladoch hlbšie orientovať. Aj preto v našej prekladateľskej agentúre vždy všetko ochotne a zrozumiteľne vysvetlíme. 

Potrebujete úradný preklad? Neváhajte sa na nás obrátiť.

Nižšie nájdete pár zaujímavých výrokov a situácii z praxe. 

Potrebujem súdny preklad, úradný preklad mi nestačí. 

Nie, nepotrebujete. Súdny preklad je úradný preklad. Výraz "súdny preklad" je iba ľudové pomenovanie úradného prekladu. Pojem súdny preklad vznikol zrejme na základe určitej hmlistej a vzdialenej súvislosti úradných prekladateľov so súdmi. Jediné prepojenie medzi úradným prekladateľom a súdom je dodávateľsko - odberateľský vzťah. V tejto situácii je súd zákazníkom úradného prekladateľa - rovnako, ako napríklad sieť hypermarketov, softvérová firma či váš sused Fero. Úradný prekladateľ vypracuje úradný preklad a súd mu za jeho služby zaplatí. Žiadnu hlbšiu pointu v súdnych prekladoch hľadať netreba - potrebujete úradný preklad. 

Nepotrebujem úradný preklad, potrebujem štandardný preklad s pečiatkou. 

Nie, takto to naozaj nefunguje. Na jednej strane s úsmevom tlieskame slovenskej vynaliezavosti, ale na druhej strane by asi bolo dosť na zamyslenie, ak by to išlo. Úradné preklady realizuje len úradný prekladateľ a nikto iný. Preklad je od základu realizovaný buď ako úradný, alebo ako štandardný. Je to naozaj veľmi čierno-biela záležitosť. Už viackrát sme sa stretli s požiadavkou na štandardný preklad s "pečiatkou prekladateľskej agentúry". Štandardné preklady majú spravidla digitálnu podobu, najčastejšie skupenstvo je dokument MS Word. Prekladateľská agentúra (v našich zemepisných šírkach zvyčajne v právnej forme s.r.o.) - rovnako ako ktorákoľvek iná s.r.o. nemá žiadnu zákonnú povinnosť akúkoľvek pečiatku vôbec vlastniť. Pečiatka prekladateľskej agentúry na štandardnom preklade má preto úplne rovnakú výpovednú hodnotu, ako žuvačka na displeji telefónu. Teda za predpokladu, že daná agentúra vôbec nejakú pečiatku vlastní a nejakým spôsobom ju dokázali otlačiť na súbor .doc. V skratke: štandardné preklady s pečiatkou sú oxymoron. Potrebujete úradný preklad. 

Potrebujem úradne overený preklad. 

Žiadny problém. Úradne overený preklad je len ľudové pomenovanie úradného prekladu. Žiadne úradné overovanie sa nekoná, ide o úplne zvyčajný a bežný: úradný preklad. Radi ho pre vás urobíme a ak na tom trváte, môžeme mu pokojne hovoriť úradne overený preklad. 

Preložil som si to už sám, ale potrebujem pečiatku. 

Nuž - s tým, žiaľ, nepomôžeme. Pečiatka úradného prekladateľa naozaj nie je automaticky pridelená každému, kto pracuje v zahraničí - dokonca ani v prípade, ak podľa vlastných slov ovláda jazyk veľmi dobre. V žiadnom prípade sa nesnažíme spochybniť jazykovú výbavu záujemcov "o pečiatku", ale žiaľ, takto celá vec nefunguje. Úradný preklad je vypracovaný úradným prekladateľom. 

Toľko? U notára som platil menej. 

Áno. Chápeme, že výstup našej práce môže byť vizuálne podobný notárskej kópii - tiež používame okrúhle pečiatky, doložky a trikolóru, ale tam všetká podoba končí. Porovnávať notársku kópiu s úradným prekladom sú naozaj hrušky s jablkami. Preklady naozaj nevznikajú stlačením tlačidla na kopírke. 


Ako vidíte - práca v prekladateľskej agentúre prináša všetko okrem stereotypu. Našu prácu máme radi a robíme ju dobre. Nech už ide o štandardné, alebo úradné preklady - ste u nás na správnej adrese.