Pár menej známych faktov o úradných prekladoch

24.07.2020

Téma úradných prekladov je pre väčšinu laickej verejnosti tak trochu španielskou dedinou. Nižšie sa dočítate o najrozšírenejších mýtoch a polopravdách v súvislosti s úradnými prekladmi


"Potrebujem súdny preklad, iba úradný mi nestačí". 

Tento výrok počúvame častejšie, ako by nám bolo milé. Nič ako súdny preklad neexistuje - určite nie z pohľadu platnej právnej úpravy. Pomenovanie súdny preklad je ľudové a laické označenie úradného prekladu. Podobne ako pojem certifikovaný preklad, preklad s pečiatkou, overený preklad, či oficiálny preklad - ide iba o zaužívané a neoficiálne pojmy, ktoré pomenúvajú úradné preklady. V skratke: chcete úradný preklad. Ten je tak súdny, oficiálny a overený, ako sa len dá. Verte nám. 

"Potrebujem notársky preklad."

Veľmi podobná situácia ako vyššie, ale žiadne starosti - rozumieme. Zrejme vám je jasné, že notár žiadne dokumenty do cudzích jazykov neprekladá. V tejto situácii totiž zamestnanec notárskeho úradu vyhotovuje kópiu dokumentu určeného na preklad. Notársky preklad je ľudový pojem, ktorý chce označovať úradný preklad, ktorý je zviazaný s notárskou kópiou prekladaného dokumentu. Situácia z praxe: potrebujete preložiť diplom. Pochopiteľne - úradný preklad si neprajete viazať s originálom diplomu a preto navštívite notársky úrad, kde vám vyhotovia notársku kópiu vášho diplomu. Až s touto notárskou kópiou sa zastavíte v prekladateľskej agentúre.  Kópiu vám radi úradne preložíme - aj vrátane podstatného detailu: notárskej doložky. V takom prípade budete odchádzať s niečim, čo sa s prižmúreným okom dá nazvať notársky preklad. V skutočnosti ide o úradný preklad, zviazaný s notárskou kópiou zdrojového dokumentu. Informácia pre klientov - priamo vo vedľajšej budove sa nachádza veľmi šikovný notársky úrad. Neváhajte sa nás opýtať, radi vás odnavigujeme

"Potrebujem iba pečiatku, dokument som si už preložil sám". 

Nie, takto to naozaj nefunguje. Často sa stretávame s pomerne svojskou predstavou, kde sa klient nominuje do úlohy úradného prekladateľa. Keby sme dostali päť Eur za každý výrok: "preložil by som si to sám, ale nemám pečiatku", tak tento článok píšeme na niektorej z našich firemných jácht. Úradný prekladateľ musí spĺňať prísne stanovené podmienky a nie - skutočne sa ním nemôže stať každý. V skratke: úradný preklad musí byť vypracovaný úradným prekladateľom a my vám ho radi zabezpečíme. 

"Vypracovanie úradného prekladu je mimoriadne zložitý úkon, obklopený rúškom tajomstva". 

Nie, nie je. Vypracovanie úradného prekladu je naprosto priamočiara záležitosť a žiadne tajomno v celej veci neexistuje. Rovnako ako štandardný preklad - aj ten úradný musí byť vypracovaný pozorne a s citom pre detail. Zásadný rozdiel oproti štandardným prekladom je, že úradný preklad vypracoval prekladateľ s príslušnou akreditáciou a za dokonalú zhodu preloženého textu je priamo zodpovedný. 

Ak si chcete na vlastnej koži vyskúšať, ako pohodlné a jednoduché môžu v praxi úradné preklady byť - budeme radi, ak sa obrátite na šikovnú prekladateľskú agentúru v bratislavskom Ružinove - na nás