Úradné vs. štandardné preklady

28.05.2019

Úradný preklad (hovorovo aj súdny preklad, overený preklad, či preklad s okrúhlou pečiatkou) vyhotovuje úradný prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradný preklad má vždy papierovú podobu a so zdrojovým dokumentom je spojený trikolórou. Úradný preklad je vždy opatrený okrúhlou pečiatkou úradného prekladateľa, jeho podpisom a prekladateľskou doložkou. Zhoda prekladu s originálnym textom je pri úradných prekladoch garantovaná. Úradné preklady sa využívajú pri drvivej väčšine prekladov úradných či inak oficiálnych dokumentov.

Štandardný preklad (hovorovo aj bežný či neúradný) je preklad vyhotovený kvalifikovaným prekladateľom - profesionálom. Kvalitatívny rozdiel medzi bežnými a úradnými prekladmi je vo väčšine prípadov neexistujúci, avšak zhoda prekladu s originálnym textom pri štandardných prekladoch nie je dokladaná pečiatkou úradného prekladateľa či poistením zodpovednosti. Štandardné preklady sa najčastejšie využívajú pri prekladoch návodov, článkov, propagačných materiálov a podobne.