Najrýchlejšie úradné preklady

11.05.2020

Často dostávame otázku, prečo bleskové termíny (úradné preklady do dvoch hodín) realizujeme iba pre vybrané jazykové kombinácie (najmä úradné preklady angličtina a úradné preklady nemčina). 

Krátka odpoveď je: pretože dostupnosť. Úradných prekladateľov pre nemčinu či angličtinu sú stovky, kým pre menej obvyklé jazyky sa ich počty rátajú na prstoch jednej ruky. Overené preklady do angličtiny či nemčiny realizujeme na dennej báze a takmer vždy máme k dispozícii hneď niekoľko kvalifikovaných prekladateľov. Naproti tomu súdne preklady z alebo do - napríklad holandčiny - sú menej obvyklé a preto máme k dispozícii nižší počet prekladateľov. Pokiaľ vás však naozaj tlačí čas - kontaktujte nás a my urobíme všetko pre to, aby bol váš úradný preklad pripravený čo najrýchlejšie.